Druga Niedziela Wielkanocy czyli Miłosierdzia Bożego 19. 04. 2020

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY, MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

19 kwietnia 2020

1. Dziś przypada Niedziela Miłosierdzia Bożego. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa Świętego Jana Pawła II wypowiedziane w 2002 roku w Łagiewnikach: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzi ka, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”.

2. Dzisiaj od godz. 14.00 do wieczornej Mszy św. będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i będzie udzielana Komunia św. O godz. 15.00 zapraszamy na nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.

3. W czwartek, 23 kwietnia, będziemy obchodzić uroczystość Św. Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski i naszej parafii. Będziemy dziękować Bogu za dobro, jakie wyświadczył nam przez posługę Świętego Wojciecha na naszej ziemi i w naszej Wspólnocie. Jako spadkobiercy Świętego Wojciecha nie możemy się wstydzić wiary. Porządek Mszy Świętych w naszym kościele tego dnia będzie następujący: 7.00, 8.00 i 18.00. Kazania będzie głosił ks. Jacek Kuziel, proboszcz parafii N.M. Panny z Lourdes.

4. W tym tygodniu, w sobotę, 25 kwietnia, będziemy obchodzić święto Świętego Marka Ewangelisty. Jednocześnie jest to dzień modlitw o urodzaje. Wszyscy wierni, także mieszkańcy miast, proszą tego dnia o błogosławieństwo dla pracujących na roli, o pomyślne zbiory oraz o ustanie suszy.. Będziemy się też modlić o to, aby nikomu na świecie nie brakowało chleba. Jest to także dzień imienin naszego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego którego osobę polecamy Waszym modlitwom.

5. Przyszła niedziela będzie obchodzona jako Niedziela Biblijna, która rozpocznie następujący po niej Tydzień Biblijny.

6. Zgodnie z najnowszymi wytycznymi odnoście ilości uczestników we Mszy św. informujemy, że od poniedziałku w naszym kościele może uczestniczyć 30 osób.

7. Dziękujemy ludziom dobrej woli, którzy wpłacili na parafialne konto ofiarę pieniężną na utrzymanie naszej parafii. Niech Miłosierni Bóg obdarza potrzebnymi łaskami.

8. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii
śp. Elżbietę Szybowską l. 75. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia Duszpasterskie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.