Duszpasterze

ks. Marian Wanat – proboszcz

ks. Józef Caputa – prałat

ks. Krzysztof Dębski – wikariusz

ks. Roman Zapała – wikariusz

ks. Andrzej Grodecki – pomoc duszpasterska