Duszpasterze

ks. Marian Wanat – proboszcz

ks. Józef Caputa – prałat, emeryt

ks. Tomasz Bajer – wikariusz

ks. Roman Zapała – wikariusz