Duszpasterze

ks. Józef Caputa – proboszcz

ks. Krzysztof Dębski – wikariusz

ks. Roman Zapała – wikariusz

ks. Andrzej Grodecki – pomoc duszpasterska