INFORMACJE OGÓLNE O KOLĘDZIE 2021/2022

Drodzy Parafianie,

ponownie mierzmy się z problemem pandemii w kontekście wizyt duszpasterskich zwanych kolędą. Nie chcemy, by ta tradycja „umarła”, gdyż wiele spraw dotyczących parafii, duszpasterstwa, całego Kościoła, jego problemów, a także Waszych osobistych spraw rodzinnych, czy związanych z sakramentami mogliśmy poruszyć podczas kolędy.

W wypełnianiu obowiązku pasterskiego proboszczowie przede wszystkim niech się starają poznać swoich wiernych. […] Niech więc odwiedzają domy i szkoły, jak wymaga tego posłannictwo pasterskie, niech się pilnie interesują dorastającymi dziećmi i młodzieżą; ojcowską miłością niech ogarniają ubogich i chorych; szczególną wreszcie troskę niech okazują robotnikom. Niech dokładają starań, aby wierni udzielali wsparcia dziełom apostolstwa.


(Sobór Watykański II, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele „Christus Dominus”, Poznań 2002, s. 251.)

Wychodząc naprzeciw istniejącej sytuacji proponujemy dwa rozwiązania: kolędę w formie indywidualnej w waszych domach/mieszkaniach i wspólnotowej w Kościele.

KOLĘDA INDYWIDUALNA

 • Zachęcamy do indywidualnego zgłaszania się do kapłanów w wyznaczonych rejonach drogą telefoniczną lub bezpośrednią po Mszach św. i w kancelarii parafialnej, dla ustalenia dogodnego terminu wizyty.
 • Szczególnie tę formę proponujemy także tym, którzy sprowadzili się do naszej parafii w ostatnich dwóch latach (rok temu też nie było tradycyjnej kolędy), aby poświęcili mieszkanie i zostali wpisani jako członkowie parafii.
 • Prawo Kanoniczne mówi, że osoba, która mieszka na terenie danej parafii staje się jej członkiem, mieszkając więcej niż jeden miesiąc, bez terminu jej opuszczenia.
 • Brak wpisania do parafii generuje problemy szczególnie z potwierdzeniem praktykowania wiary i wystawieniem zaświadczenia zgody na bycie rodzicem chrzestnym.
 • Serdecznie prosimy też by zadbać o sąsiadów, którzy z racji wieku, choroby lub przyzwyczajenia do uczestnictwa w niedzielnych Mszach w innych kościołach, mogli dowiedzieć się o obecności księdza w bloku.
  Zdarzyło się w zeszłym roku, że jeden parafianin poinformował cały blok o kolędzie, z czego osoby starsze i chore były bardzo wdzięczne.
 • Należy przygotować: stół nakryty białym obrusem, pasyjkę (krzyżyk) ze świecami, wodę świeconą (dostępna w przedsionku kościoła) i kropidło, Pismo św., dzieci i młodzież prosimy o przygotowanie zeszytów lub ćwiczeń z religii.

KOLĘDA W KOŚCIELE

 • Zapraszamy na tę formę kolędy całe Rodziny, jeśli to niemożliwe niech przybędą przedstawiciele.

 • Gromadzimy się w kościele przed godz. 18.00. Od godz. 17.30 trwa adoracja Najświętszego Sakramentu – zachęcamy do adorowania Pana Jezusa.

 • O godz. 18.00 Msza św. z okolicznym kazaniem, w intencji mieszkańców domów i bloków z wyznaczonych ulic (zobacz grafik).

 • Po Mszy św. kompleta i uroczyste błogosławieństwo kolędowe oraz możliwość indywidualnego porozmawiania z kapłanem.

 • Tradycją jest przy tej okazji złożenie ofiar dziękczynnych, z których kapłani wspierają Caritas, kapłanów chorych, Seminarium Duchowne, Uniwersytet Jana Pawła II i działalność Kurii.

 • Składając ofiarę prosimy o napisanie adresu zamieszkania na kopercie, dla odnotowania Waszej obecność w kartotece.

 • Osoby nie składające ofiary prosimy o informację adresową do odnotowania obecności.

 • W sytuacji niemożliwości uczestniczenia w wyznaczonym terminie zapraszamy, aby dołączyć do modlitwy w innym dniu.