XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

17.09.2023 r.

7.30

Za parafin

9.00

Dz-bł. dla Apolonii w 91 ur.

10.30

+ Maria, Stanisław Kozień

12.00

+ Stanisław, Krystyna

13.00

Dz-bł. 85 ur. Zofii

18.00

+ Maria Marszałek – 7 r. śm.

PONIEDZIAŁEK

18.09.2023 r.

7.00

1) + Zenon Pawlik

2) + Włodzimierz Łosiowski

18.00

+ Apolinary Sokołowski

WTOREK

19.09.2023 r.

7.00

+ Wacław Limanówka

18.00

+ Danuta Witkowska

ŚRODA

20.09.2023 r.

7.00

+ Konrad Walczak

18.00

+ Maria Wójcik

CZWARTEK

21.09.2023 r.

7.00

O zdrowie i szczęśliwą operację dla Łukasza

18.00

+ Stefan Malik

PIĄTEK

22.09.2023 r.

7.00

+ Włodzimierz Łosiowski

18.00

W int. ks. Tomasza

SOBOTA

23.09.2023 r.

7.00

+ Dorota Myśliwy

18.00

+ Maria Janas – 8 r. śm