Konkurs „Mój własnoręcznie wykonany różaniec”

Zapraszamy do udziału w konkursie „Mój własnoręcznie wykonany różaniec”. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i odbywa się w dwóch kategoriach: uczniowie przedszkola, „0”, I i II klas (kategoria pierwsza) oraz uczniowie klas III-IV (kategoria druga).

Zadaniem uczestników konkursu jest własnoręczne wykonanie przestrzennego różańca z wybranych przez siebie materiałów (koraliki, kasztany, żołędzie, orzechy, makaron, fasola, nasiona, … – mile widziane są inne pomysły). Różaniec musi posiadać odpowiednią liczbę paciorków – nie może ich być ani mniej, ani więcej. Im bardziej będzie on podobny do oryginału, tym wyższe uzyska oceny.

Ocenie podlegać będzie pomysłowość w doborze materiałów, z jakich wykonany zostanie różaniec, estetyka pracy, zgodność z oryginałem.   

Wykonaną pracę należy dostarczyć do zakrystii do 23 października br. Prosimy o dołączenie do niej kartki z następującymi danymi: imię i nazwisko ucznia, szkoła, klasa, telefon kontaktowy do rodziców.

Nagrodzone zostaną trzy najlepsze prace w każdej kategorii.

Ogłoszenie wyników, prezentacja wyróżnionych prac oraz wręczenie nagród odbędzie się w niedzielę 30 października na Mszy św. o godzinie 10.30.