Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

2973

Przyrzeczenie:
Najświętsza Panno, Bogurodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie
i Święci. Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy
nienarodzonym, postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia
………………………………………. biorę w duchową adopcję jedno
dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez 9
miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia oraz
o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Amen
Moimi zobowiązaniami adopcyjnymi będą:
– jeden dziesiątek Różańca Świętego,
– moje dobrowolne postanowienia,
– oraz poniższa codzienna modlitwa:

MODLITWA CODZIENNA
Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła
Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa,
Człowieka Zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu,
proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo
adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady.
Proszę, daj jego rodzicom miłość i odwagę, aby pozostawili je przy
życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

WIĘCEJ INFORMACJI