Schola „Adalbertus”

Jest to grupa osób, którym bliska jest idea wielogłosowego śpiewu liturgicznego. Słynne zdanie świętego Augustyna o tym, że „kto śpiewa, dwa razy się modli”, rozumiemy jako pochwałę muzycznego zaangażowania w liturgię , uświęcającego w sposób szczególny osobę modlącą się śpiewem. Śpiewając, modlimy się „bardziej” – ale dlaczego? Co takiego jest w śpiewaniu, skąd ta moc, skąd ranga jego tak wielka? Przecież śpiew, jak się wydaje, nie wnosi nic nowego w sensie teologicznym do liturgii. Bez śpiewaków też by się odbyła i byłaby nadal największym świętem kosmosu, najświętszą Ofiarą, celebrowaną z udziałem Aniołów. Ale Bóg stworzył człowieka nie tylko z duszą, ale i z ciałem. Ciało i dusza muszą razem współgrać; dusza ożywia ciało, ciało ukonkretnia duszę. Aby zjednoczyć się w komunii z miłującym Bogiem, potrzebujemy naszych zmysłów, emocji, zaangażowania. Bez nich da się żyć, da się modlić – ale z nimi jest po prostu piękniej, a piękno jest obrazem Boga. Śpiew jednoczy – każdy brzmi oddzielnie, a jednak tworzymy go razem. Śpiew wzrusza i porusza – angażuje nasz umysł, ciało i ducha. A Bóg chce, byśmy mu śpiewali, w dodatku „pieśń nową”, a więc mamy być wciąż gotowi na oddawanie Mu chwały.

Słowa, dźwięki i atmosfera modlitwy – oto prawie gotowy przepis na muzykę liturgiczną. Prawie – bo św. Augustyn pisze jeszcze dalej, że „kto modli się śpiewem, mocniej kocha”. Bo śpiew liturgiczny to ogromna odpowiedzialność. Zobowiązuje nas – i pewnie uzdalnia, jeśli umiemy się na to otworzyć – do postawy miłości wobec bliźnich i Boga. Śpiewam, więc poświęcam swoje zdolności i jakże dziś cenny czas dla zbudowania i umocnienia wspólnoty. I nie przestaję ćwiczyć, próbować, rozwijać się – wierząc, że kto dobrze śpiewa, dwa razy się modli…

Dlatego zapraszamy uzdolnione wokalnie osoby do współpracy. Jeśli ktoś chciałby w ten sposób poświęcać swój czas dla Boga i innych – mamy swoje miejsce przy parafii św. Wojciecha, gdzie staramy się podejmować różne przedsięwzięcia związane z modlitwą śpiewem wielogłosowym. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Dawidem Rzepką (505 664 233, dawid.rzepka@gmail.com