ŚRODKI OSTROŻNOŚCI NA CZAS EPIDEMII

BARDZO WAŻNE !

 

DYSPENSA  – Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (…), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Arcybiskup Marek Jędraszewski wprowadził rekomendowane zalecenia jako obowiązujące w naszej Diecezji.

OGRANICZENIE LICZBY ZGROMADZONYCH – W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji, proszę biskupów diecezjalnych o wydanie decyzji, aby podczas każdej Mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 osób.

+ Stanisław Gądecki
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

AKTUALNOŚCI Z NASZEJ DIECEZJI

AKTUALNOŚCI OD EPISKOPATU