Trasa Bronowickiej Drogi Krzyżowej Trasa Michała Archanioła

Przebieg trasy: Bronowice > Widok > Bronowice Wielkie >

Pasternik > Rząska > Bronowice Małe > Mydlniki > Wały Rudawy> Bronowice

Długość trasy: 19 kilometrów Suma podejść: 621 metrów

Kolejne stacje Drogi Krzyżowej będą oznaczone światłem.

Nasza trasa to pętla. Rozpoczyna się i kończy przy kościele Świętego Wojciecha w Bronowicach, przy ulicy Świętego Wojciecha 4, u zbiegu ulic Wesele i Zarzecze.

Prowadzić będzie ulicami Bronowic, Pasternika i Mydlnik. Będą to przeważnie boczne ulice, polne drogi i leśne ścieżki.

! miejsca niebezpieczne na trasie, miejsca trudniejsze orientacyjnie. Te miejsca

w opisie oznaczone będą wykrzyknikiem i podkreślone.

+ w ten sposób wskazane będą miejsca, gdzie należy rozpocząć rozważania kolejnej stacji Drogi Krzyżowej.

Zasady poruszania się na trasie:

Z myślą o bezpiecznym przebyciu trasy Bronowickiej Drogi Krzyżowej zalecamy, aby:

 1. w czasie Drogi Krzyżowej poruszać się w zwartych grupach, liczących nie więcej niż 5 osób, prosimy o przestrzeganie rygoru sanitarnego.
 2. każda osoba miała założone elementy odblaskowe,
 3. na drogach poruszać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego (idziemy lewą stroną jezdni, jeden za drugim). Idący na początku oraz na końcu grupy ma zapaloną latarkę (pierwszy – ze światłem białym skierowanym do przodu, ostatni – ze światłem czerwonym, skierowanym do tyłu),
 4. podczas czytania rozważań kolejnych stacji Drogi Krzyżowej oraz innych postojów zajmować miejsce rozważnie. Pamiętając o bezpieczeństwie

własnym oraz by nie utrudniać przemieszczania się innym uczestnikom BDK oraz osobom nie uczestniczącym w BDK,

 1. dbać o bezpieczeństwo własne oraz innych.

W czasie Bronowickiej Drogi Krzyżowej obowiązuje Reguła Milczenia. Obowiązuje ona od momentu rozpoczęcia Bronowickiej Drogi Krzyżowej – wyruszenie na trasę BDK. Uszanuj prawo innych uczestników do głębszego przeżycia Misterium Drogi Krzyżowej dzięki spotkaniu z Bogiem w ciszy i skupieniu. Zwróć uwagę osobom nieprzestrzegającym tą regułę.

W razie niebezpiecznej sytuacji na trasie…

Ze względu na przebieg trasy BDK, często to Ty będziesz jedyną osobą, która będzie mogła pomóc innemu uczestnikowi. Dlatego nie wahaj się zareagować, gdy ktoś ma problemy. W szczególności przerwij zasadę milczenia, jeśli widzisz, że:

 1. ktoś uległ wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu,
 2. ktoś leży lub siedzi bez ruchu,
 3. ktoś ma problemy, np. z chodzeniem lub oddychaniem,
 4. ktoś nadaje sygnał ratunkowy.

Jeżeli napotkasz na którąś z tych sytuacji lub innej, w której ktoś potrzebuje pomocy – weź odpowiedzialność. Upewnij się, że jesteś bezpieczny oraz, że nic Ci nie grozi i zacznij udzielać pierwszej pomocy. Jeżeli sytuacja przekracza Twoje umiejętności, wezwij pomoc dzwoniąc na numer ratunkowy112.

Jeśli będziesz mieć trudności orientacyjne, zgubisz się, postaraj się rozwiązać ten problem sam. To także element Drogi, dodatkowa trudność. Jeśli jednak wciąż nie będziesz mógł odnaleźć drogi, wróć do ostatniego miejsca na trasie, które pamiętasz i zadzwoń pod 660 067 077. Pomogę.

Jeśli rozmowa z bliskim pomoże Ci w przejściu drogi, możesz przerwać regułę milczenia. Jednak niech będą to rozmowy o rozważaniach, które czytacie, o wierze. Zrezygnujcie z żartów, z rozmów o codzienności. Oddajcie ten czas Jezusowi.

 1. Wyruszamy spod kościoła, przechodząc przejściem dla pieszych przez ulicę Wesele, wchodzimy w trakt spacerowy Młynówka Królewska (Młynówka Królewska to najdłuższy park w Polsce). Poruszamy się nim do ulicy Armii Krajowej.
 2. Po przejściu około 550 metrów, Młynówka Królewska rozwidla się. Kierujemy się w lewo, głównym przebiegiem alejki, do skrzyżowania ulic Zarzecze i Armii Krajowej, niespełna 200 metrów.

+ I stacja, kolumna z krzyżem przy skrzyżowaniu ulic Zarzecze i Armii Krajowej.

 1. Przez przejście dla pieszych przechodzimy na drugą stronę ulicy Armii Krajowej i skręcamy w prawo, w drogę pieszo rowerową.
 2. Drogą pieszo rowerową idziemy 450 metrów, do kościoła Świętego Jana Kantego. Przy końcu płotu ogradzającego parking skręcamy w lewo i wchodzimy na teren kościoła.
 3. Lewą stroną okrążamy kościół kierując się do figury Świętego Jana Pawła Drugiego przy głównym wejściu do kościoła.

+ II stacja, figura Świętego Jana Pawła II

 1. Wracamy tą samą drogą do ulicy Armii Krajowej. Kierujemy się w lewo, pod wiadukt.
 2. Po przejściu pod wiaduktem skręcamy w lewo, na schody. Wychodzimy do góry, na ulicę Balicką.
 3. Omijamy sklep sportowy i przez teren myjni samochodowej wchodzimy na ulicę Bronowicką.
 4. Idziemy 250 metrów, skrzyżowanie z ulicami Wernyhory i Jabłonkowską pokonujemy na wprost, w stronę przejścia pod torami.
 5. Przejściem podziemnym przechodzimy na drugą stronę torów, za przejściem, wąskim chodnikiem przechodzimy do ulicy Wizjonerów i udajemy się nią w górę, kolejnych 250 metrów, do skrzyżowania z ulicą Poetów.

+ III stacja, metalowa kapliczka z krzyżem, róg Wizjonerów i Poetów.

 1. Tuż za kapliczką wchodzimy na ulicę Poetów.
 2. ! Dochodzimy do ulicy Rzeźbiarzy, która odchodzi w lewo od ulicy Poetów. Idziemy nią około 100 metrów, gdy skończy się budynek po naszej lewej, skręcamy w prawo, w ścieżkę, wzdłuż szpaleru drzew. Po niespełna 100 metrach przechodzimy przez przerwę w drzewach, kierujemy się wprost pod górę. Po kolejnych około stu metrach skręcamy w lewo i kierujemy się w stronę widocznego krzyża.

+ IV stacja, drewniany krzyż.

 1. Udajemy się ulicą w dół, w stronę widocznego szlabanu, przechodzimy za niego i skręcamy w prawo, w ulicę Katowicką.
 2. Po około dwustu metrach docieramy do skrzyżowania ulic Katowickiej i Zielony Most. Tu, po lewej stronie, kapliczka Matki Bożej

+ V stacja, kapliczka u zbiegu ulic Katowickiej i Zielony Most

 1. Przechodzimy przez przejście dla pieszych na drugą stronę ulicy Katowickiej i udajemy się nią kolejnych 500 metrów, do ulicy Radzikowskiego.
 2. Na światłach przechodzimy na drugą stronę ulicy Radzikowskiego, skręcamy w lewo i idziemy nią około 200 metrów do ulicy Ojcowskiej.
 3. Przechodzimy na światłach na drugą stronę ulicy Ojcowskiej i wchodzimy na teren kościoła Stygmatów Świętego Franciszka z Asyżu. W tym kościele znajduje się obraz Matki Bożej Bronowickiej.

+ VI stacja, pod krzyżem przed kościołem.

 1. Opuszczamy teren kościoła i kierujemy się w lewo, w ulicę Ojcowską. Chodnik jest po jej prawej stronie.
 2. Ulicą Ojcowską poruszmy się kolejnych 450 metrów.
 3. Po minięciu niewielkiego sklepu po prawej stronie wypatrujemy odchodzącej w lewo od ulicy Ojcowskiej, ulicy Na polach.
 4. Skręcamy w lewo, w ulicę na polach. Udajemy się nią w górę, znów 450 metrów, do bramy cmentarza na Pasterniku.
 5. Tuż za cmentarzem, po lewej stronie zobaczymy łąkę, ogrodzoną szarym płotem. Wchodzimy na łąkę przez niewielką furtkę w płocie i idziemy w kierunku widocznej stacji BP, przechodzimy przez teren stacji do ulicy Pasternik.
 6. Skręcamy w prawo i poruszamy się 450 metrów wzdłuż ulicy Pasternik, do

skrzyżowania z ulicą Tetmajera. Tam przechodzimy na światłach na drugą stronę, następnie, również na światłach, przechodzimy przez ulicę Tetmajera.

 1. ! Poboczem ulicy Pasternik, wzdłuż obiektów handlowych, idziemy w stronę lasu. Dochodzimy do płotu, idziemy wzdłuż niego. Przy końcu ogrodzenia, nieco w lewo, znajdujemy ścieżkę prowadzącą w las.

Wchodzimy pomiędzy dwoma drzewami jakby przez bramę i skręcamy w prawo, a po kilku metrach w lewo i idziemy wzdłuż drogi skrajem lasu, niewyraźną ścieżką.

 1. ! Po stu metrach dochodzimy do leśnej przecinki. Tuż przed nią skręcamy w lewo, pod kątem prostym i idziemy ścieżką skrajem przecinki
 2. ! Po przejściu około 350 metrów spotykamy wąwóz, poruszamy się nadal tą samą ścieżką, napotykając kolejne wąwozy za 50 metrów i znów za 100 metrów, kolejny będzie głęboki wąwóz z małym mostkiem. Po nim jeszcze jeden wąwóz. W wąwozach możemy napotkać grząskie błoto i powalone drzewa.
 3. ! Po przejściu kolejnego wąwozu i minięciu leżących na ziemi, charakterystycznych dwóch kłód i leżącej na nich w poprzek trzeciej, dojdziemy do płotu betonowego.
 4. ! Przez dość dużą wyrwę w płocie skręcamy w prawo, na polanę. Ścieżką przez środek polany kierujemy się w dół. Ścieżka zatacza lekki łuk w lewo. Dochodzimy do kępy wysokich brzóz, jedną samotną mając po prawej.

Idziemy dalej ścieżką dochodząc do kolejnego płotu. Przy nim skręcamy w prawo w szerszą ścieżkę.

 1. Po kolejnych 150 metrach po prawej stronie mamy staw. Kierujemy się do okazałego dębu z kapliczką.

+ VII stacja, przy kapliczce na dębie

 1. ! Przechodzimy przez furtkę w płocie, idziemy dalej przez mały mostek, trzymając się prawej strony, obok samotnego drzewa, znajdujemy kolejny. Za mostkiem na wprost znajdujemy ścieżkę w zaroślach. Idziemy nią w górę do lasu. Ostrożnie,w ścieżce głębokie wykroty. Przy stawach za płotem znajdujemy się na terenie prywatnym, uszanujmy to.
 2. Dochodzimy do szerokiej ścieżki, skręcamy w nią, w lewo. Idziemy tą ścieżką cały czas, po około 500 metrach zmienia się ona w szutrową drogę. Idziemy nią dalej, kolejnych 600 metrów, mijamy skrzyżowania z leśną drogą z lewej i z polną z prawej, przechodząc je na wprost. Tą drogą dochodzimy aż do asfaltowej ulicy Tetmajera.
 3. Przecinamy ją ukosem w lewo i wchodzimy między drzewa, w polną drogę. Po lewej stronie widzimy krzyż, około 10 metrów od asfaltowej ulicy.

+ VIII stacja, krzyż przy ulicy Tetmajera

 1. Wracamy do asfaltowej ulicy, skręcamy w lewo, dochodzimy do ronda. Na nim kierujemy się w lewo, udajemy się w dół, przez las, cały czas ulicą Tetmajera, aż do wysokości posesji numer 48.
 2. Na wysokości domu z numerem 48 skręcamy w prawo, na betonową kładkę nad Strugą Bronowicką ( drogowskaz trasy turystyczno kulturalnej wskazuje drogę), na jej końcu wychodzimy przed kościół Świętego Antoniego i kierujemy się w prawo, do figury Świętego Antoniego.

+ IX stacja, pod figurą Świętego Antoniego

 1. ! Udajemy się w stronę kościoła, obchodzimy go z prawej strony i dochodzimy do ulicy Pod Strzechą. Skręcamy w prawo, następnie zgodnie z przebiegiem ulicy w lewo, po prawej stronie Restauracja Stodoła. Po około 100 metrach dochodzimy do ulicy Witkiewicza.
 2. ! Skręcamy w prawo, w ulicę Witkiewicza. Jest to polna droga, tutaj nieoznakowana. Poruszamy się wzdłuż płotu okalającego teren Restauracji.
 3. Przy końcu płotu zaczyna się seria zakrętów. Pierwszy w prawo, potem w lewo, w prawo i znów w lewo. Za tym ostatnim 350 metrów prosto, wciąż polną drogą, do krzyża i punktu widokowego Pod Lipką.

+ X stacja, Krzyż pod Lipką

 1. Od Krzyża idziemy prosto około sto metrów i skręcamy w lewo na szlak Twierdzy Kraków, oznaczenie Mydlniki Olszanica. Żółto czarna strzałka na pniu drzewa wskazuje kierunek. Idziemy szeroką ścieżką między drzewami do polany. Dalej skrajem polany, lekko w lewo, wciąż za znakami żółto czarnymi między drzewa.
 2. Po przejściu około 600 metrów, na okazałej akacji zobaczymy strzałkę w prawo. Za kilka metrów skrzyżowanie leśnych dróg, idziemy w prawo zgodnie ze wskazanym kierunkiem.
 3. !Po około 80 metrach skręcamy w lewo. Nie wchodzimy na teren fortu, który będzie po naszej prawej stronie.
 4. ! Leśna droga staje się bitą, kamienistą. Idziemy nią cały czas, do skrzyżowania z wąską ścieżką. Pozostajemy na drodze, idąc w prawo pod górę. Po kilkunastu metrach dochodzimy do pięknego punktu widokowego. Skręcamy w lewo. Schodzimy szeroką drogą w dół, do asfaltowej ulicy Wieniawy – Długoszowskiego.
 5. Skręcamy w prawo. Idziemy ulicą Wieniawy – Długoszowskiego 400 metrów, aż do ulicy Majora Łupaszki. Tam skręcamy w lewo pod wiadukt.
 6. Przechodzimy pod wiaduktem i idziemy jeszcze około 150 metrów ulicą Łupaszki. Przy paczkomacie skręcamy w prawo, w ulicę Wierzyńskiego.
 7. Poruszamy się ulicą Wierzyńskiego, aż do ulicy Balickiej, czyli około 450 metrów. Do ulicy Balickiej dochodzimy na wysokości kościoła w Mydlnikach.
 8. Przechodzimy przez przejście dla pieszych, podchodzimy pod kościół, jeśli to możliwe, wchodzimy za bramę i udajemy się schodkami w górę, do krzyża przed głównym wejściem,

+ XI stacja, Krzyż pod kościołem Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 1. Od bramy kościelnej kierujemy się w prawo, ulicą Balicką. Po przejściu niespełna 200 metrów dochodzimy do skrzyżowania z ulicą Zakliki z Mydlnik.
 2. Skręcamy w prawo, w ulicę Zakliki z Mydlnik i poruszamy się nią przez kolejnych 150 metrów.
 3. Tuż przed niewielkim mostkiem z zieloną barierką skręcamy w lewo, w alejkę Młynówka Królewska (tu nieoznakowana, jej nazwa jedynie na tablicy z regulaminem parku, którą mijamy). Pierwszych kilkanaście metrów wyłożonych kostką, później ubity żwir i ziemia. Po prawej koryto strumienia.
 4. Poruszamy się alejką przez 500 metrów, ! dochodzimy do torów kolejowych, przechodzimy przez nie i dalej poruszamy się alejką, kolejnych 300 metrów.
 5. Tutaj widzimy drewniany mostek, przed nim okazałe drzewo, olszę czarną.

+ XII stacja, pod dużym, starym drzewem

 1. Przechodzimy przez mostek, alejka skręca w lewo, my w prawo, lekko w dół, ścieżką.
 2. Po przejściu 50 metrów dojdziemy do bitej drogi. To ulica Zygmunta Starego. Skręcamy w nią, w lewo i idziemy 400 metrów, do skrzyżowania z ulicą Brzegową.
 3. Skręcamy w prawo, w ulicę Brzegową, poruszamy się nią 300 metrów. 54. ! Gdy ulica Brzegowa skręca ostro w lewo, my skręcamy w prawo,

między dwoma biało czerwonymi słupkami w alejkę. Wychodzimy pochylnią z barierkami na wał przeciwpowodziowy Rudawy. Tam skręcamy w lewo i po przejściu 30 metrów w prawo, na drewniany mostek.

Przechodzimy na drugi brzeg rzeki i skręcamy w lewo.

 1. Poruszamy się wałem Rudawy, wzdłuż ulicy Józefa Becka przez 600 metrów. Dochodzimy do ulicy Nad Zalewem. Skręcamy w nią, w prawo, tuż przed mostem. Nie wchodzimy na most, nie przechodzimy też wałem wzdłuż rzeki.
 2. Ulicą Nad Zalewem poruszamy się 300 metrów. Gdy zobaczymy nienazwaną uliczkę odchodzącą w prawo, my skręcamy w lewo, tuż obok betonowego kosza na śmieci, wracając na wał Rudawy.
 3. Po kilku metrach jesteśmy znów na koronie wału. Udajemy się w lewo, aż do kolejnego mostu. Idziemy tak 850 metrów.
 4. Dochodzimy do mostu nad Rudawą w ciągu ulicy Jesionowej. Przechodzimy na drugą stronę ulicy, pozostając wciąż na prawym wale rzeki. Wałem poruszamy się przez następnych 650 metrów, wzdłuż ulicy Ludmiły Korbutowej.
 5. Gdy ulica Ludmiły Korbutowej skręca ostro w prawo, my skręcamy w lewo, na niebieski mostek. Przechodzimy na przeciwległy brzeg i skręcamy w prawo, idziemy wałem wzdłuż ulicy Zarudawie przez około 200 metrów.
 6. Tutaj, gdy ulica Zarudawie skręca w lewo, my także skręcamy w lewo i schodzimy z wału szerokim zejściem. Przy zejściu, po prawej stronie na drzewie kapliczka

+ XIII stacja, przy kapliczce na drzewie.

 1. Ulicą Zarudawie idziemy 80 metrów, skręcamy w lewo w ulicę Hamernia i po kolejnych 50 metrach w prawo, w ulicę Odlewniczą.
 2. ! Ulicą Odlewniczą poruszamy się 300 metrów. Uwaga! Ulica jest wąska, bez poboczy, dość ruchliwa. Poruszamy się lewą stroną!
 3. Po przejściu 300 metrów ulica skręca ostro w prawo. W połowie tego łuku skręcamy w lewo, w wąską ścieżkę. Idziemy nią 150 metrów, do ulicy Armii Krajowej.
 4. Skręcamy w prawo i idziemy drogą pieszo rowerową kolejnych 250 metrów. Na światłach, na wprost budynku banku BNP, przechodzimy na drugą stronę ulicy Armii Krajowej i skręcamy w lewo. Po 50 metrach skręcamy w prawo, w wąski chodnik.
 5. Chodnikiem poruszamy się 150 metrów, do ulicy Juliusza Lea. Idziemy nią cały czas prosto, mijając skrzyżowanie z ulicą Drzymały. Po 300 metrach skręcamy w lewo, w ulicę Stanisława Przybyszewskiego.
 6. Ulicą Przybyszewskiego poruszamy się nieco ponad 100 metrów. Dochodzimy do skrzyżowania z ulicą Zarzecze, tuż za nim skręcamy w lewo, w alejkę Młynówka Królewska. Po około 30 metrach wchodzimy na plac kościelny kościoła Świętego Wojciecha. Udajemy się pod krzyż z lewej strony głównego wejścia do kościoła.

+ XIV stacja, krzyż misyjny przy kościele Świętego Wojciecha.

To już koniec naszej drogi. Po chwili refleksji udajemy się do domów. Życzę sobie i Wam, abyśmy się stali Pięknymi Ludźmi. Niech ta Droga przyczyni się do tego.

Niech będzie początkiem Drogi Pojednania.