Trasa Bronowickiej Drogi Krzyżowej

Trasa Świętego Wojciecha


Przebieg trasy: Bronowice > Widok > Bronowice Wielkie > Bronowice Małe >
Pasternik > Mydlniki > Rudawa > Bronowice
Długość trasy: 17 kilometrów
Suma podejść: 127 metrów
Kolejne stacje Drogi Krzyżowej będą oznaczone światłem.
Nasza trasa to pętla. Rozpoczyna się i kończy przy kościele Świętego
Wojciecha w Bronowicach, przy ulicy Świętego Wojciecha 4, u zbiegu ulic
Wesele i Zarzecze.
Prowadzić będzie ulicami Bronowic, Pasternika i Mydlnik. Będą to przeważnie
boczne ulice, polne drogi i leśne ścieżki.
! miejsca niebezpieczne na trasie, miejsca trudniejsze orientacyjnie. Te miejsca
w opisie oznaczone będą wykrzyknikiem i podkreślone.

 • w ten sposób wskazane będą miejsca, gdzie należy rozpocząć rozważania
  kolejnej stacji Drogi Krzyżowej.
  Zasady poruszania się na trasie:
  Z myślą o bezpiecznym przebyciu trasy Bronowickiej Drogi Krzyżowej
  zalecamy, aby:
 1. w czasie Drogi Krzyżowej poruszać się w zwartych grupach, liczących nie
  więcej niż 5 osób, prosimy o przestrzeganie rygoru sanitarnego (maseczki,
  dystans)
 2. każda osoba miała założone elementy odblaskowe,
 3. na drogach poruszać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego (idziemy lewą
  stroną jezdni, jeden za drugim). Idący na początku oraz na końcu grupy ma
  zapaloną latarkę (pierwszy – ze światłem białym skierowanym do przodu,
  ostatni – ze światłem czerwonym, skierowanym do tyłu),
 4. podczas czytania rozważań kolejnych stacji Drogi Krzyżowej oraz innych
  postojów zajmować miejsce rozważnie. Pamiętając o bezpieczeństwie
  własnym oraz by nie utrudniać przemieszczania się innym uczestnikom BDK
  oraz osobom nie uczestniczącym w BDK,
 5. dbać o bezpieczeństwo własne oraz innych.
  W czasie Bronowickiej Drogi Krzyżowej obowiązuje Reguła Milczenia.
  Obowiązuje ona od momentu rozpoczęcia Bronowickiej Drogi Krzyżowej –
  wyruszenie na trasę BDK. Uszanuj prawo innych uczestników do głębszego
  przeżycia Misterium Drogi Krzyżowej dzięki spotkaniu z Bogiem w ciszy i
  skupieniu. Zwróć uwagę osobom nieprzestrzegającym tą regułę.
  W razie niebezpiecznej sytuacji na trasie…
  Ze względu na przebieg trasy BDK, często to Ty będziesz jedyną osobą, która
  będzie mogła pomóc innemu uczestnikowi. Dlatego nie wahaj się zareagować,
  gdy ktoś ma problemy. W szczególności przerwij zasadę milczenia, jeśli
  widzisz, że:
  ● ktoś uległ wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu,
  ● ktoś leży lub siedzi bez ruchu,
  ● ktoś ma problemy, np. z chodzeniem lub oddychaniem,
  ● ktoś nadaje sygnał ratunkowy.
  Jeżeli napotkasz na którąś z tych sytuacji lub innej, w której ktoś potrzebuję
  pomocy – weź odpowiedzialność. Upewnij się, że jesteś bezpieczny oraz, że
  nic Ci nie grozi i zacznij udzielać pierwszej pomocy. Jeżeli sytuacja przekracza
  Twoje umiejętności, wezwij pomoc dzwoniąc na numer ratunkowy 112.
  Jeśli będziesz mieć trudności orientacyjne, zgubisz się, postaraj się rozwiązać
  ten problem sam. To także element Drogi, dodatkowa trudność. Jeśli jednak
  wciąż nie będziesz mógł odnaleźć drogi, wróć do ostatniego miejsca na trasie,
  które pamiętasz i zadzwoń pod 660 067 077. Pomogę.
  Jeśli rozmowa z bliskim pomoże Ci w przejściu drogi, możesz przerwać regułę
  milczenia. Jednak niech będą to rozmowy o rozważaniach, które czytacie, o
  wierze. Zrezygnujcie z żartów, z rozmów o codzienności. Oddajcie ten czas
  Jezusowi.
 6. Wyruszamy spod kościoła, przechodząc przejściem dla pieszych przez ulicę
  Wesele, wchodzimy w trakt spacerowy Młynówka Królewska (Młynówka
  Królewska to najdłuższy park w Polsce). Poruszamy się nim do ulicy Armii
  Krajowej.
 7. Po przejściu około 550 metrów, Młynówka Królewska rozwidla się.
  Kierujemy się w lewo, głównym przebiegiem alejki, do skrzyżowania ulic
  Zarzecze i Armii Krajowej, niespełna 200 metrów.
 • I stacja, kolumna z krzyżem przy skrzyżowaniu ulic Zarzecze i
  Armii Krajowej.
 1. Przez przejście dla pieszych przechodzimy na drugą stronę ulicy Armii
  Krajowej i skręcamy w prawo, w drogę pieszo rowerową.
 2. Drogą pieszo rowerową idziemy 450 metrów, do kościoła Świętego Jana
  Kantego. Przy końcu płotu ogradzającego parking skręcamy w lewo i
  wchodzimy na teren kościoła.
 3. Lewą stroną okrążamy kościół kierując się do figury Świętego Jana Pawła
  Drugiego przy głównym wejściu do kościoła.
 • II stacja, figura Świętego Jana Pawła II
 1. Wracamy tą samą drogą do ulicy Armii Krajowej. Kierujemy się w lewo,
  pod wiadukt.
 2. Po przejściu pod wiaduktem skręcamy w lewo, na schody. Wychodzimy do
  góry, na ulicę Balicką.
 3. Omijamy sklep sportowy i przez teren myjni samochodowej wchodzimy na
  ulicę Bronowicką.
 4. Idziemy 250 metrów, skrzyżowanie z ulicami Wernyhory i Jabłonkowską
  pokonujemy na wprost, w stronę przejścia pod torami.
 5. Przejściem podziemnym przechodzimy na drugą stronę torów, za
  przejściem, wąskim chodnikiem przechodzimy do ulicy Wizjonerów i
  udajemy się nią w górę, kolejnych 250 metrów, do skrzyżowania z ulicą
  Poetów.
 • III stacja, metalowa kapliczka z krzyżem, róg Wizjonerów i Poetów.
 1. Tuż za kapliczką wchodzimy na niewielką skarpę (lepiej teraz, potem
  będzie wyższa). Udajemy się wzdłuż ulicy Poetów.
 2. ! Gdy w dole zobaczymy tabliczkę z nazwą ulicy Rzeźbiarzy, pozostając
  wciąż na skarpie, skręcamy w lewo, idziemy około 15 metrów, do
  wysokiego żywopłotu, przy nim skręcamy w prawo. Idziemy około 50
  metrów, do szarego budynku, za nim skręcamy w lewo, w drogę osiedlową.
 3. Przechodzimy obok zapór ustawionych na drodze, kierujemy się w dół. Po
  około 20 metrach, po lewej stronie krzyż.
 • IV stacja, drewniany krzyż.
 1. Udajemy się dalej w dół, w stronę widocznego szlabanu, przechodzimy za
  niego i skręcamy w prawo, w ulicę Katowicką.
 2. Po około dwustu metrach docieramy do skrzyżowania ulic Katowickiej i
  Zielony Most. Tu, po lewej stronie, kapliczka Matki Bożej
 • V stacja, kapliczka u zbiegu ulic Katowickiej i Zielony Most
 1. Przechodzimy przez przejście dla pieszych na drugą stronę ulicy
  Katowickiej i udajemy się nią kolejnych 500 metrów, do ulicy
  Radzikowskiego.
 2. Na światłach przechodzimy na drugą stronę ulicy Radzikowskiego,
  skręcamy w lewo i idziemy nią około 200 metrów do ulicy Ojcowskiej.
 3. Przechodzimy na światłach na drugą stronę ulicy Ojcowskiej i wchodzimy
  na teren kościoła Stygmatów Świętego Franciszka z Asyżu. W tym kościele
  znajduje się obraz Matki Bożej Bronowickiej.
 • VI stacja, pod krzyżem przed kościołem.
 1. Opuszczamy teren kościoła i kierujemy się w lewo, w ulicę Ojcowską.
  Chodnik jest po jej prawej stronie.
 2. Ulicą Ojcowską poruszmy się kolejnych 450 metrów.
 3. Po minięciu niewielkiego sklepu po prawej stronie wypatrujemy
  odchodzącej w lewo od ulicy Ojcowskiej, ulicy Na polach.
 4. Skręcamy w lewo, w ulicę na polach. Udajemy się nią w górę, znów 450
  metrów, do bramy cmentarza na Pasterniku.
 • VII stacja, przy bramie cmentarza (pomódlmy się też za zmarłych)
 1. Tuż za cmentarzem, po lewej stronie zobaczymy łąkę, ogrodzoną szrym
  płotem. Wchodzimy na łąkę przez niewielką furtkę w płocie i idziemy w
  kierunku widocznej stacji BP, przechodzimy przez teren stacji do ulicy
  Pasternik.
 2. Przechodzimy przez przejście dla pieszych na drugą stronę ulicy Pasternik,
  skręcamy w lewo, po stu metrach w prawo, w ulicę Księdza Stanisława
  Truszkowskiego (pierwszego Proboszcza i budowniczego Kościoła
  Świętego Antoniego)
 3. Ulicą Stanisława Truszkowskiego udajemy się aż do ulicy Tetmajera.
  ! Na końcu ulicy możliwe roboty drogowe i głębokie wykopy.
 4. Skręcamy w lewo w ulicę Tetmajera. Poruszamy się nią w dół, 350
  metrów, do wysokości posesji numer 48.
 5. Na wysokości domu z numerem 48 skręcamy w prawo, na betonową
  kładkę nad Strugą Bronowicką ( drogowskaz trasy turystyczno – kulturalnej
  wskazuje drogę), na jej końcu wychodzimy przed kościół Świętego
  Antoniego i kierujemy się w prawo, do figury Świętego Antoniego.
 • VIII stacja, pod figurą Świętego Antoniego
  28.! Udajemy się w stronę kościoła, obchodzimy go z prawej strony i
  dochodzimy do ulicy Pod Strzechą. Skręcamy w prawo, następnie zgodnie z
  przebiegiem ulicy w lewo, po prawej stronie Restauracja Stodoła. Po około
  100 metrach dochodzimy do ulicy Witkiewicza.
  29.! Skręcamy w prawo, w ulicę Witkiewicza. Jest to polna droga, tutaj
  nieoznakowana. Poruszamy się wzdłuż płotu okalającego teren Restauracji.
  30.Przy końcu płotu zaczyna się seria zakrętów. Pierwszy w prawo, potem w
  lewo, w prawo i znów w lewo. Za tym ostatnim 350 metrów prosto, wciąż
  polną drogą, do krzyża i punktu widokowego Pod Lipą.
 • IX stacja, Krzyż Pod Lipą
  31.Udajemy się dalej prosto, najbliższe skrzyżowanie polnych dróg
  przechodzimy na wprost i po kolejnych 200 metrach dochodzimy do
  asfaltowej drogi.
 1. Skręcamy w prawo, w drogę asfaltową. Jest to nadal ulica Witkiewicza.
  Dochodzimy, po około 300 metrach, do ronda. Na nim skręcamy w lewo
  (drugi zjazd) w ulicę Tetmajera. Poruszamy się nią około 30 metrów. Gdy
  po lewej stronie zobaczymy szutrową drogę, po prawej, nieco z ukosa,
  pomiędzy drzewami będzie widoczny krzyż, kilka metrów w bok od drogi.
  Do krzyża prowadzi leśna droga.
 • X stacja, krzyż przy ulicy Tetmajera
 1. Wracamy do drogi i idziemy dalej około 200 metrów. Za lekkim łukiem
  drogi w prawo wchodzimy w las po lewej stronie, przy latarni z numerem
  201.
 2. Gdyby ktoś obawiał się wejścia w las, może nieco skrócić drogę. Od X
  stacji należy wrócić się kilka metrów do wspomnianej wcześniej szutrowej
  drogi. Przy wejściu w nią jest nieduża strzałka z napisem „Ranczo Agapa”.
  Droga jest oznakowana zakazem wjazdu. Tą drogą poruszamy się 450
  metrów, najpierw wzdłuż płotu okalającego staw, potem brzegiem lasu.
  Dochodzimy do charakterystycznego obelisku „Kciuk” i kilka metrów za
  nim skręcamy w lewo, wzdłuż niewielkiego płotka, w polną drogę. Ciąg
  dalszy trasy po skrócie od punktu 42. Zachęcam jednak do wyboru drogi
  przez las.
 3. Jeśli nie korzystamy ze skrótu, wchodzimy w las i poruszamy się,
  początkowo szeroką, ścieżką. Po około 200 metrach dochodzimy do
  niewielkiego rowu i wału. Niedaleko za nimi jest skrzyżowanie ścieżek.
  Poruszamy się wciąż prosto, nasza ścieżka staje się węższa.
 4. ! Po około 30 metrach widać dwa wysokie, ziemne kopce, między nimi
  głęboki dół z wodą. Przechodzimy obok nich. Niedaleko, z prawej strony
  ścieżki będzie widoczny wąwóz. Ścieżka prowadzi górą.
 5. ! Po kolejnych 150 metrach jest zwalone drzewo. Obchodzimy go z prawej
  strony, może być ślisko.
 6. ! Po kolejnych 150 metrach dojdziemy do przecinki z linią wysokiego
  napięcia. Skręcamy w lewo i idziemy ścieżką nieco pod górę (nie w dół!!!),
  cały czas wzdłuż przecinki.
  39.! Schodzimy stromo w wąwóz i po chwili podchodzimy stromo na jego
  drugi brzeg. Dochodzimy do leżących na ziemi, charakterystycznych dwóch
  kłód i leżącej na nich w poprzek trzeciej. Ścieżka skręca delikatnie w lewo,
  lecz nie wchodzi w głąb lasu.
  40.! Dochodzimy do płotu. Pozostajemy w lesie, ścieżka znów prowadzi
  delikatnie w lewo, w głąb lasu, przechodząc w leśną drogę. Płot mamy
  około 15 metrów po prawej.
  41.Poruszając się leśną drogą, przebywamy około 250 metrów. Dochodzimy
  do szutrowej drogi, skręcamy w lewo i po około 50 metrach, kilka metrów
  przed obeliskiem Kciuk, skręcamy w prawo, w polną drogę. Przez kilka
  metrów po lewej stronie płotek.
 7. Tą drogą idziemy 450 metrów do asfaltowej ulicy Majora Łupaszki.
  Skręcamy w nią w prawo i idziemy w dół, 600 metrów, do wiaduktu
  kolejowego. ! Uwaga! Droga wąska, bez poboczy, może być na niej
  większy ruch samochodowy. Idziemy lewą stroną!
 8. Przechodzimy pod wiaduktem i idziemy jeszcze około 150 metrów ulicą
  Łupaszki. Przy paczkomacie skęcamy w prawo, w ulicę Wierzyńskiego.
  44.Poruszamy się ulicą Wierzyńskiego, aż do ulicy Balickiej, czyli około 450
  metrów. Do ulicy Balickiej dochodzimy na wysokości kościoła w
  Mydlnikach.
  45.Przechodzimy przez przejście dla pieszych, podchodzimy pod kościół, jeśli
  to możliwe, wchodzimy za bramę i udajemy się schodkami w górę, do
  krzyża przed głównym wejściem,
 • XI stacja, Krzyż pod kościołem Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
 1. Od bramy kościelnej kierujemy się w prawo, ulicą Balicką. Po przejściu
  niespełna 200 metrów dochodzimy do skrzyżowania z ulicą Zakliki z
  Mydlnik.
 2. Skręcamy w prawo, w ulicę Zakliki z Mydlnik i poruszamy się nią przez
  kolejnych 150 metrów.
 3. Tuż przed niewielkim mostkiem z zieloną barierką skręcamy w lewo, w
  alejkę Młynówka Królewska (tu nieoznakowana, jej nazwa jedynie na
  tablicy z regulaminem parku, którą mijamy). Pierwszych kilkanaście
  metrów wyłożonych kostką, później ubity żwir i ziemia. Po prawej koryto
  strumienia.
 4. Poruszamy się alejką przez 500 metrów, ! dochodzimy do torów
  kolejowych, przechodzimy przez nie i dalej poruszamy się alejką, kolejnych
  300 metrów.
 5. Tutaj widzimy drewniany mostek, przed nim okazałe drzewo, olsz czarna.
 • XII stacja, pod dużym, starym drzewem
 1. Przechodzimy przez mostek, alejka skręca w lewo, my w prawo, lekko w
  dół, ścieżką.
 2. Po przejściu 50 metrów dojdziemy do bitej drogi. To ulica Zygmunta
  Starego. Skręcamy w nią, w lewo i idziemy 400 metrów, do skrzyżowania z
  ulicą Brzegową.
 3. Skręcamy w prawo, w ulicę Brzegową, poruszamy się nią 300 metrów.
 4. ! Gdy ulica Brzegowa skręca ostro w lewo, my skręcamy w prawo,
  między dwoma biało czerwonymi słupkami w alejkę. Wychodzimy
  pochylnią z barierkami na wał przeciwpowodziowy Rudawy. Tam skręcamy
  w lewo i po przejściu 30 metrów w prawo, na drewniany mostek.
  Przechodzimy na drugi brzeg rzeki i skręcamy w lewo.
 5. Poruszamy się wałem Rudawy, wzdłuż ulicy Józefa Becka przez 600
  metrów. Dochodzimy do ulicy Nad Zalewem. Skręcamy w nią, w prawo,
  tuż przed mostem. Nie wchodzimy na most, nie przechodzimy też wałem
  wzdłuż rzeki.
 6. Ulicą Nad Zalewem poruszamy się 300 metrów. Gdy zobaczymy
  nienazwaną uliczkę odchodzącą w prawo, my skręcamy w lewo, tuż obok
  betonowego kosza na śmieci, wracając na wał Rudawy.
 7. Po kilku metrach jesteśmy znów na koronie wału. Udajemy się w lewo, aż
  do kolejnego mostu. Idziemy tak 850 metrów.
 8. Dochodzimy do mostu nad Rudawą w ciągu ulicy Jesionowej.
  Przechodzimy na drugą stronę ulicy, pozostając wciąż na prawym wale
  rzeki. Wałem poruszamy się przez następnych 650 metrów, wzdłuż ulicy
  Ludmiły Korbutowej.
 9. Gdy ulica Ludmiły Korbutowej skręca ostro w prawo, my skręcamy w
  lewo, na niebieski mostek. Przechodzimy na przeciwległy brzeg i skręcamy
  w prawo, idziemy wałem wzdłuż ulicy Zarudawie przez około 200 metrów.
 10. Tutaj, obok charakterystycznego, dużego, suchego drzewa, gdy ulica
  Zarudawie skręca w lewo, my także skręcamy w lewo i schodzimy z wału.
 • XIII stacja, przy dużym, suchym drzewie przy zejściu z wału.
 1. Ulicą Zarudawie idziemy 80 metrów, skręcamy w lewo w ulicę Hamernia i
  po kolejnych 50 metrach w prawo, w ulicę Odlewniczą.
  62.! Ulicą Odlewniczą poruszamy się 300 metrów. Uwaga! Ulica jest wąska,
  bez poboczy, dość ruchliwa. Poruszamy się lewą stroną!
 2. Po przejściu 300 metrów ulica skręca ostro w prawo. W połowie tego łuku
  skręcamy w lewo, w wąską ścieżkę. Idziemy nią 150 metrów, do ulicy
  Armii Krajowej.
 3. Skręcamy w prawo i idziemy drogą pieszo rowerową kolejnych 250
  metrów. Na światłach, na wprost budynku banku BNP, przechodzimy na
  drugą stronę ulicy Armii Krajowej i skręcamy w lewo. Po 50 metrach
  skręcamy w prawo, w wąski chodnik.
 4. Chodnikiem poruszamy się 150 metrów, do ulicy Juliusza Lea. Idziemy nią
  cały czas prosto, mijając skrzyżowanie z ulicą Drzymały. Po 300 metrach
  skręcamy w lewo, w ulicę Stanisława Przybyszewskiego.
 5. Ulicą Przybyszewskiego poruszamy się nieco ponad 100 metrów.
  Dochodzimy do skrzyżowania z ulicą Zarzecze, tuż za nim skręcamy w
  lewo, w alejkę Młynówka Królewska. Po około 30 metrach wchodzimy na
  plac kościelny kościoła Świętego Wojciecha. Udajemy się pod krzyż z
  lewej strony głównego wejścia do kościoła.
 • XIV stacja, krzyż misyjny przy kościele Świętego Wojciecha.
  To już koniec naszej drogi. Po chwili refleksji udajemy się do domów. Życzę sobie i
  Wam, abyśmy się stali Pięknymi Ludźmi. Niech ta Droga przyczyni się do tego.