TWÓRCZE PRZEŻYCIE WIELKIEGO TYGODNIA:


NIEDZIELA PALMOWA
– Zrobić z gałązek małą palmę (można w sobotę).
– Ten, kto ma autorytet w rodzinie, winien ją pokropić wodą święconą w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i ustawić na widocznym miejscu,
– Odczytać opis wjazdu Jezusa do Jerozolimy, według św. Mateusza (21, 1-17).
Wysłuchać przez radio lub TV Mszy świętej i przyjąć Komunie duchowo.


WIELKI CZWARTEK
– Jeśli jest obrazek Ostatniej Wieczerzy ustawić go na pierwszym miejscu.
Wspólnie zjeść kolacje, tak jak jemy Wieczerzę wigilijną przed Bożym Narodzeniem.
– Krótka modlitwa i przeczytanie Ewangelii św. Jan (rozdział 13 i 14)
– Po wieczerzy odczytać Ustanowienie Najświętszego Sakramentu I Kor 11,17-34).
– Przyjęcie Komunię duchowo, trzy minuty ciszy i dziękczynienia za to, że Jezus mieszka w naszym sercu.
– Odśpiewać Pieśń „Ogrodzie Oliwny”…
Wieczór ok. 21.00 odczytać (Mt 26,16-56) i godzinę przeżyć albo w ciszy, albo uczestnicząc w katolickich programach TV lub Radia.

WIELKI PIĄTEK
W ciągu dnia śpiewamy Pieśni Wielkopostne o Krzyżu Jezusa
– Na stole ustawić Krzyż.
Jeśli to możliwe o godz. 15.00 odprawić „Drogę krzyżową”.
– Modlitwę przy stacjach może podać każdy z domowników mówiąc, o co on prosi Pana.
Wieczorem przed kolacją odczytać opis Męki Jezusa według św. Jana
– Odmówić Litanię do Najświętszego Serca Jezusowego kończąc każde wezwanie słowami: Przebite Serce Jezusa, Zmiłuj się nad nami.
– Przyjąć duchowo Komunię świętą…
– Złożyć z wiarą i wdzięcznością pocałunek na krzyżu Jezusa.
Przed spoczynkiem odczytać Hymn o miłości (1 Kor 13,1-13)
Zastanowić się, w jakim stopniu moja miłość jest miłością opisaną przez św. Pawła.

WIELKA SOBOTA
Śpiewamy pieśni Wielkopostne
– Przygotować kosz świąteczny, jak co roku.
Poświęcić w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego jajka, dary i pokropić wodą święcona. (Najlepiej, jeśli to zrobi Ojciec Rodziny)
Przed kolacją odczytać List św. Jakuba i podziękować Bogu za łaskę wiary.
– Po kolacji zaśpiewać Jedną pieśni wielkanocnych
– Przyjąć duchowo Komunię świętą.
Na zakończenie odśpiewać trzy Pieśni wielkanocne. Alleluja!.
Wielka Niedziela
Odczytać opis Zmartwychwstania Jezusa według Ewangelii Jan (rozdział 20)
– Życzenia przy poświęconym jajku
– Śniadanie. Po nim Pieśń Wielkanocna. Alleluja!

MOŻNA TEŻ UCZESTNICZYĆ W DUCHOWEJ ŁĄCZNOŚCI Z LITURGIĄ SPRAWOWANĄ W NASZEJ PARAFII, PRZEZ POŚREDNICTWO INTERNETU:
– Wlk. Czwartek – g. 19.00
– Wlk. Piątek – Droga Krzyżowa – g. 15.00 / liturgia – g. 19.00
– Wlk. Sobota – g. 19.00