Akcja Katolicka

HISTORIA PARAFIALNEGO ODDZIAŁU AKCJI KATOLICKIEJ NR 39
PRZY PARAFII ŚW. WOJCIECHA W KRAKOWIE
Apostolstwo świeckich ma być widoczne w sposób szczególny w działaniu Akcji
Katolickiej „widzieć-ocenić-działać”.
W styczniu 1993 roku, w trakcie wizyty ad limina apostolorum- biskupów polskich w Watykanie, Papież Jan Paweł II, zwracając się do nich, powiedział między innymi:
„Niezastąpionym ośrodkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która niegdyś w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna”. Papież zapewnił stanowczo: „Kościół potrzebuje Akcji Katolickiej!” i wezwał „aby pamięć nie ograniczała się do nostalgii i wspomnień o dawnych czasach. Przeciwnie – ma ona ukazywać dziedzictwo ogromnego daru, jaki Duch Święty uczynił Kościołom”.
Podejmując wezwanie Ojca Świętego, biskupi polscy zebrani na konferencji Episkopatu w Polsce erygowali w dniu 2 maja 1996 r. Akcję Katolicką z krajowym Instytutem Akcji Katolickiej.
Ks. kardynał Franciszek Macharski dekretem z dnia 1 sierpnia 1997 r. powołał na nowo Akcję Katolicką Archidiecezji Krakowskiej. Prezesem mianowano mgr inż. Stefana Majerczaka z parafii Najświętszej Rodziny w Bieżanowie. Również z tej parafii ks. prałat Józef Jakubiec został Diecezjalnym Asystentem Kościelnym, v-ce prezesem AKAK został wybrany dr inż. Andrzej Stypuła z naszej parafii.
Akcja Katolicka posiada statut, który określa jej nazwę, strukturę, cele i zadania.
Posiada swój sztandar i hymn „My chcemy Boga, Panno święta!”. Patronem Akcji Katolickiej w Polsce jest św. Wojciech, patronką Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej – św. Jadwiga Królowa. Świętem Akcji Katolickiej jest Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata. Znakiem jest znak AK wpisany w kotwicę, w którą wkomponowane są dwa kolory: żółty i granatowy.

20 kwietnia 1999 r. w parafii św. Wojciecha na Osiedlu Bronowickim powstał Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, jako 39. z kolei. Prezesem został wybrany dr inż. Andrzej Stypuła, Kościelnym Asystentem – ks. Zdzisław Bogdanik, a od 2000 r. – ks. proboszcz Józef Caputa. Było 22 członków założycieli. Otrzymaliśmy do dyspozycji na spotkania Salę Parafialną, której uroczyste otwarcie odbyło się 26.09.1999 r. po Mszy św. o godz. 9.00., przy udziale Akcji Katolickiej i młodzieży oazowej. Można było spotykać się po niedzielnej Mszy św. z duszpasterzami, porozmawiać przy filiżance herbaty. Ta inicjatywa ks. proboszcza Józefa Caputy zyskała uznanie wśród parafian. Tu przeniesiono z byłego budynku kościelnego – „piekarni” – bibliotekę parafialną, do której regały i zakup niektórych książek ufundowali nasi członkowie – Maria i Edmund Szwagrzykowie.
Z racji konsekracji kościoła, 1 czerwca 2000 r., przygotowaliśmy książkę „Monografia Parafii św. Wojciecha”. Wiosną 2001 r. zorganizowaliśmy „Familiadę”. W dniu 11 marca 2002 r. prezesem został wybrany dr Marek Polański i jest nim nadal.
W 2002 r., w rocznicę wyboru Jana Pawła II, odbył się konkurs przeznaczony dla dzieci i młodzieży „Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski”, który przygotował Karol Dzierwa i Marek Polański. Laureaci Konkursu przesłali Ojcu Świętemu życzenia, na które otrzymali odpowiedź. Natomiast wystawę na ten temat przygotowały: Wanda Bukowska, Maria Pukowska i Małgorzata
Zielińska. Wojciech Hausner wygłosił referat „Słowo Jana Pawła II do młodzieży”. Maria Pukowska, sekretarz Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, prowadziła kronikę (ponad 250 stron), która zdobyła wyróżnienie na diecezjalnym konkursie Kronik Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej.
Niektórzy członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej uczestniczą w redagowaniu pisma parafialnego „Okruchy św. Wojciecha, są radnymi oraz ławnikami sądowymi. Zyta Grzywna podejmowała akcje pomocy sierocińcom, wykonując ubranka, a pomoc misyjną prowadzi Jadwiga Kozik. Marek Polański opracował w 2003 r., jako dar dla parafii od Akcji Katolickiej, komputerowe zestawienie adresów parafian. W lipcu 2003 r. zmarł nasz członek rzeczywisty – mgr inż. Karol Dzierwa, który współredagował pierwsze pismo parafialne „Okruchy św. Wojciecha” i był bardzo oddany sprawom parafii. Małgorzata Zielińska w latach 2005-2007 pełniła funkcję sekretarza w Diecezjalnym
Instytucie Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej. Corocznie organizowana jest „Szkoła Liderów”, w której brali udział członkowie Akcji Katolickiej. Marek Polański przewodniczył panelowej dyskusji tej szkoły na temat „Rola Akcji Katolickiej w parafii”. 24 kwietnia 2004 r., w naszej parafii odbyły się obrady sprawozdawcze Zarządu Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej, z udziałem prezesów parafialnych oddziałów i Sesja Formacyjna Rady Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej „Caritas Archidiecezji Krakowskiej”.
23 kwietnia 2005 r. podczas wizytacji kanonicznej parafii, otrzymaliśmy wpis do naszej Kroniki POAK-39, od ks. bp. Jana Szkodonia z życzeniami: Będziecie Mi świadkami – mówi Chrystus. Członkom Akcji Katolickiej życzę, by wzrastali w liczbę i duchową moc. Błogosławię bp Jan Szkodoń.
W październiku 2007 roku zorganizowano wystawę „10 lat wejścia do Świątyni św. Wojciecha”. 12 maja 2007 r. odbyły się obchody jubileuszu 10-lecia reaktywowania Akcji Katolickiej w naszej Archidiecezji. W Filharmonii koncertowali artyści z naszej parafii: Marta Polańska – fortepian i Marek Polański – skrzypce. Małgorzata Zielińska, która pełniła wówczas funkcję sekretarza DIAK, Andrzej Stypuła i Marek Polański otrzymali Dyplom Wyróżnienia Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. W 2008 r dr Marek Polański został członkiem Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej do spraw kontaktów z mediami i organizacjami społecznymi.
Dziesięciolecie powołania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej parafii pw. św. Wojciecha na Osiedlu Bronowickim uczczono uroczystą wieczorną Mszą św., którą celebrował nasz Kościelny Asystent, ks. prałat Józef Caputa w czwartek 26 marca 2009 r., po czym odbył się wieczór wspomnień przy herbacie w sali parafia lnej. W 2011r. zmarła Maria Szwagrzyk – nasz członek rzeczywisty.
Z końcem roku 2011 odeszła z członkostwa w Akcji Katolickiej, z racji wieku, ponad połowa członków rzeczywistych.
Aktualnie liczba członków POAK to czterech członków rzeczywistych i siedmiu
wspierających. Jest nadzieja, że znajdą się ludzie, którym nie są obojętne problemy parafii, jej życia społecznego i kulturalnego, a także bycia aktywnym katolikiem, by„widzieć- oceniać- działać”.
Króluj nam Chryste!

 

opracowali:

Marek Polański
Małgorzata Zielińska