Przygotowanie do Bierzmowania

  1. Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania w trybie zwyczajnym dotyczy młodzieży w wieku szkolnym – 6,7,8 kl. szkoły podstawowej i 3 kl. gimnazjum. (Przygotowanie osób starszych jest również możliwe, jednak w tym przypadku szczegóły należy ustalić z duszpasterzem w kancelarii parafialnej).
  2. Przygotowanie młodzieży szkolnej dotyczy dwóch płaszczyzn „katechetycznej” i „duszpasterskiej”.
  3. Przygotowanie „katechetyczne” obejmuje 3-letnie obowiązkowe uczestniczenie w katechezie szkolnej, poświadczone przez katechetę pod koniec każdego roku szkolnego.
  4. Przygotowanie „duszpasterskie” polega na czynnym uczestniczeniu we wspólnotowej modlitwie Kościoła i Jego życiu Sakramentalnym (cotygodniowa obecność na niedzielnej Mszy św., regularna spowiedź, uczestniczenie w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych, przynajmniej czterokrotna obecność na nabożeństwie Różańcowym, Majowym, oraz uczestniczenie przynajmniej raz w Drodze Krzyżowej). Modlitwa i życie sakramentalne to główny fundament, na którym człowiek buduje w sobie dojrzałą osobowość chrześcijanina – świadka Chrystusa. Zatem przygotowanie do Bierzmowania nie jest kolejnym rodzajem „kursu”, „szkolenia” potrzebnego do zdobycia kolejnych „uprawnień”. Dary Ducha Świętego są darem pomagającym ochronić w sobie i w społeczeństwie przyjaźń Chrystusem – Panem, Przewodnikiem, Nauczycielem i Zbawicielem.
  5. Dziewięć razy w ciągu roku szkolnego, kandydaci do Bierzmowania, oraz ich Rodzice zaproszeni są na niedzielną, wieczorną Mszę św., o godz. 18.00, która jest sprawowana w ich intencji. Jest to nowenna 9 miesięcy modlitwy Rodziców za dziecko i za Rodziny. Tej modlitwy bardzo potrzeba wszystkim Rodzinom. W czasie tej Mszy św., prosimy Rodziców o przygotowanie liturgii (czytanie czytań Mszalnych, modlitwy wiernych, śpiewanie psalmu, przygotowanie procesji z darami).
  6. Dla uczniów klas 6 i 7 nie organizujemy żadnych dodatkowych zajęć w ciągu tygodnia – uczęszczają tylko tylko na katechezę w swoich szkołach, oraz w każdą niedzielę na Mszę św, a raz w miesiącu z Rodzicami na Mszę św. o godz. 18.00, według terminów, których grafik każdy kandydat otrzymuje we wrześniu, na początku roku szkolnego.
  7. Uczniowie klas 8 sp. i 3 gim. mają dodatkowe, popołudniowe spotkania formacyjno-integracyjne w grupach, raz w tygodniu, wg. ustalonych wcześniej terminów (od września do grudnia i od lutego do kwietnia/maja). Termin bierzmowania jest ustalany z poszanowaniem planu obowiązków ks. Biskupa, zazwyczaj na kwiecień lub maj (zazwyczaj jest to któraś sobota, godz. 12.00).
  8. KAŻDEGO ROKU ROZPOCZYNAMY KOLEJNY ETAP PRZYGOTOWANIA DO BIERZMOWANIA W OKOLICACH 18 WRZEŚNIA (ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI – PATRONA MŁODZIEŻY). WTEDY MŁODZIEŻ UCZESTNICZY W TRIDUUM KU CZCI SWOJEGO DUCHOWEGO OPIEKUNA. SĄ TO ZAWSZE 3 MSZE ŚWIĘTE O GODZ 18.00, A PO NICH SPOTKANIA ORGANIZACYJNE DLA POSZCZEGÓLNYCH ROCZNIKÓW, A TAKŻE JEDNO SPOTKANIE ORGANIZACYJNE DLA RODZICÓW WSZYSTKICH KANDYDATÓW. WTEDY MŁODZIEŻ OTRZYMUJE SPECJALNE INDEKSY NA KOLEJNY ROK FORMACYJNY, ORAZ POZNAJE WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY PRZYGOTOWANIA, JAK RÓWNIEŻ UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH ZAPISUJĄ SIĘ NA PIERWSZY ROK.
  9. PROSIMY MŁODZIEŻ I RODZICÓW, ABY NA POCZĄTKU WRZEŚNIA ZORIENTOWALI SIĘ, KIEDY ROZPOCZYNAMY PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA W KOLEJNYM ROKU SZKOLNYM. WYCZERPUJĄCA INFORMACJA POJAWIA SIĘ W PARAFII TYDZIEŃ PRZED 18 WRZEŚNIA, W NIEDZIELNYCH OGŁOSZENIACH, ODCZYTYWANYCH PO KAŻDEJ MSZY ŚW., ORAZ REGULARNIE ZAMIESZCZANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII.