CO TRANSMITUJEMY?

  1. Adoracja niedzielna od 15.00 do 17.30.
  2. Codzienna Jutrznia i Kompleta.
  3. Wszystkie Msze święte.
  4. Codzienne Nabożeństwa Majowe i Czerwcowe o 17.30.
  5. Adoracja sobotnia, po wieczornej Mszy św.
  6. Codziennie Różaniec o 20.30, w int. o ustanie epidemii.