Strona główna


INTENCJE MSZALNE


PARAFIALNA PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ 27.04 – 03.05.2020

Rekolekcje adwentowe

poprowadzi o. Arkadiusz Sędzielowski oblat.

Program rekolekcji:

niedziela 1. 12. 2019

7.30, 12,00. 13.00 i 18.00 Msza św. z nauką ogólną

godz. 9.00 Msza św. z nauką dla młodzieży

godz. 10.30 Msza św. z nauką dla dzieci

poniedziałek, wtorek 2-3. 12. 2019

godz. 6.30 Roraty z nauką

godz. 8.00, 18.00 i 20.00 Msza św. z nauką ogólną

godz. 17.00 nauka dla dzieci

godz. 19.00 nauka dla młodzieży

środa 4. 12. 2019

godz. 6.30 Roraty z nauką

godz. 8.00, 18.00 i 20.00 Msza św. z nauką ogólną

godz. 17.00 Msza św. z nauką dla dzieci

godz. 19.00 Msza św. z nauką dla młodzieży

Sakrament Pokuty: wtorek od godz. 6.30 do 8.00 i 16.00 do 20.00 z przerwami podczas nauk rekolekcyjnych