Zespół Charytatywny przy naszej parafii istnieje ponad 30 lat. Został powołany w 1981 roku przy Ośrodku Duszpasterskim (zalążku parafii św. Wojciecha) przez ówczesnego duszpasterza, ks. Stanisława Maślankę, z inicjatywy p. Marii Szwagrzyk. Powstał z ‘potrzeby chwili’, bowiem po okresie stanu wojennego do kaplicy przy ul. Bronowickiej docierały transporty z lekarstwami, żywnością i odzieżą, głównie z zaprzyjaźnionej parafii z Carcassonne we Francji. Takie były początki grupy, która liczyła w latach osiemdziesiątych kilkanaście osób. Zdobywały one doświadczenie w tego typu pracy i pomocy potrzebującym, a trudne warunki lokalowe nie stanowiły znacznej przeszkody, także dzięki pomocy osób z innych grup parafialnych. Po ks. Maślance zespół pozostawał pod opieką ks. Jana Jarco, jednego z wikarych powołanej już wtedy parafii św. Wojciecha, a następnie ks. prałata Józefa Caputy, proboszcza i budowniczego kościoła. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych, po wybudowaniu domu parafialnego i kościoła, możliwości pracy zespołu znacząco się poprawiły.

Jakie działania prowadzili członkowie zespołu?

-Kilkakrotnie, od połowy lat osiemdziesiątych, organizowane były wczaso-rekolekcje dla osób chorych i starszych. Tu również przy ich organizacji pomagało wielu parafian.

-Od 1988 roku do 1996 organizowano wigilię dla osób starszych i samotnych (czasem dzień przed wigilią).

-Przez wiele lat (właściwie aż do czasów pandemii) w kwietniu, maju lub czerwcu odbywał się Parafialny Dzień Seniora, wcześniej zwany Dniem Chorych, zawsze zakończony wspólną agapą w salce pod zakrystią.

-Gdy w latach dziewięćdziesiątych skończyły się transporty z darami, rozpoczęto zbieranie potrzebnych produktów do wystawianych w okresie Wielkiego Postu i Adwentu koszy, co trwa do dzisiaj. Czasem też odbywają się zbiórki na różne cele charytatywne.

Przez lata działalności zespołu charytatywnego odeszli do Pana liczni jego członkowie, obie Panie prowadzące zespół (p. Julia Millerowa oraz Danuta Mucha) i wielu innych wspaniałych ludzi. Dzięki nim oraz zbieranym przez księży informacjom w czasie wizyt duszpasterskich można było stworzyć listę osób potrzebujących pomocy, która, stale modyfikowana, służy nam do dzisiaj. Obecnie dzięki ofiarności parafian (skarbonka św. Antoniego) co miesiąc kupujemy żywność i w każdy pierwszy czwartek miesiąca przekazujemy ją tym osobom. Pomagamy także Caritas poprzez sprzedaż baranków i paschalików w okresie Wielkiego Postu oraz świec wigilijnych w Adwencie. Czy nasza działalność będzie jeszcze mogła być nadal prowadzona i w jakim zakresie zależy od współpracy z osobami spoza naszego grona, bowiem zespół liczy dziś jedynie 6 osób, z których większość rozpoczynała swoją ‘charytatywną przygodę’ w latach osiemdziesiątych. Mamy nadzieję, że niedługo zastąpią nas (albo rozpoczną z nami współpracę) młodsze osoby, dla których różnorodne formy pomocy staną się częścią ich życia i otwarciem na innych, do czego bardzo zachęcamy.