Spotkania:
  • Spotkania grupowe: piątki godz. 18.00;
  • Spotkania wspólnotowe: piątki godz. 19.00 (salka nad zakrystią);
  • Msza Św.: niedziele godz. 10.30.
Linki

Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół.

Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot.

Znakiem Ruchu Światło-Życie jest symbol i słowa ΦΩΣ ΖΩΗ (czyt. fos-zoe) – greckie słowa „światło” i „życie”, krzyżujące się na literze „omega”, która tutaj jest symbolem Ducha Świętego (jako Tego, który jest wszystkim) i ułożone w kształt krzyża. Popularna nazwa tego symbolu to foska.

Struktura Ruchu jest zgodna ze strukturą Kościoła. Małe grupy, do których należą uczestnicy Ruchu, zasadniczo tworzą jego wspólnotę w parafii. Wspólnoty Ruchu utrzymują ze sobą łączność spotykając się na Dniach Wspólnoty.

Odpowiedzialność za całość Ruchu sprawuje Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie. Na szczeblu kraju, diecezji i parafii odpowiedzialność pełnią moderatorzy krajowi, diecezjalni i parafialni. Każdy moderator pełni swą posługę wraz z zespołem diakonii. Odpowiedzialność za Ruch podejmują zarówno osoby świeckie, jak i duchowne.

Kapłani w Ruchu spełniają rolę moderatorów. Spoczywa na nich odpowiedzialność za duchową formację uczestników Ruchu i pozostawanie w jedności z Kościołem powszechnym.

Początki historii Ruchu sięgają pierwszej oazy, która odbyła się w r. 1954. Ruch Światło-Życie rozwinął się z oaz – rekolekcji zamkniętych prowadzonych metodą przeżyciową. Przed rokiem 1976 Ruch był znany pod nazwą „Ruch oazowy”, „Ruch Żywego Kościoła”.

Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był ks. Franciszek Blachnicki 24 III 1921 – 27 II 1987.

NASZA  WSPÓLNOTA:

W naszej Parafii Oaza jest obecna od połowy lat osiemdziesiątych. Obecnie skupia około 20 osób w różnym wieku. Cała wspólnota dzieli się na małe grupy formacyjne prowadzone przez animatorów. Raz w tygodniu, w piątki o godz. 19.00 wszystkie grupy spotykają się na „spotkaniu wspólnotowym”, w salce nad zakrystią.

Oaza troszczy się o piękno liturgii. W każdą niedzielę oazowicze przygotowują oprawę liturgiczną Mszy św. o godz. 09.00. Przygotowują śpiewy liturgiczne, prowadzą adoracje i włączają się w organizację życia religijnego i kulturalnego Parafii. pomagają również w katechezie, prowadząc każdego roku ewangelizację w szkołach, oraz dla kandydatów do bierzmowania. Każdego roku, około 30 osób wyjeżdża na oazowe rekolekcje wakacyjne różnych stopni, w zależności, od etapu swojej formacji w Oazie. Ponadto 2 razy w roku wyjeżdżają na parafialne oazowe weekendowe wyjazdy integracyjne i raz w roku przygotowują weekendowy wyjazd dla dzieci z grup parafialnych.

Oazowicze tworzą przede wszystkim wspólnotę przyjaciół. Jeśli trzeba, wzajemnie pomagają sobie w nauce. Celebrują we wspólnocie swoje osobiste święta, organizując imprezy towarzyskie i spędzają razem wolny czas. Od kilku lat organizują zabawy andrzejkowe i karnawałowe na które zapraszają oazy z innych Parafii. Prowadzą również stronę na Facebooku. W styczniu 2013 roku wydali płytę CD „Kocham, więc nie muszę się bać” z piosenkami, które najbardziej lubią spośród wszystkich śpiewanych na oazie i w czasie liturgii.

Połowa uczestników naszej oazy jest z innych parafii, w których nie ma oaz. Przychodzą do nas i zostają, ponieważ chcą się formować we wspólnocie rówieśników, w oparciu o Słowo Boże, które jest żywe i trwa. Jak wspomniał Papież Franciszek w czasie Dni Młodzieży w Rio „Najlepszym narzędziem do ewangelizacji młodego człowieka jest drugi młody człowiek”.

Nasza wspólnota oazowa służy Parafii modlitwą. Codziennie animatorzy rozsyłają do siebie sms’y z intencjami modlitwy, a jeśli ktoś prosi o nią, to oczywiście intencje jest przesyłana do wszystkich oazowiczów, za pomocą Facebooka.

Wszyscy animatorzy z naszej parafii zaangażowani są także w diecezjalne struktury Ruchu Światło-Życie, poprzez prowadzenie kursów animatorskich, oraz posługę w Diakoniach. Pozostali uczestnicy również mają świadomość, że nasza Oaza stanowi cząstkę wielkiej wspólnoty Chrystusowego Kościoła, której doświadczają między innymi poprzez obecność na rejonowych i diecezjalnych Dniach Wspólnoty Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie. Kościół bowiem to „Wspólnota Wspólnot”, którą jednoczy jeden Chrystus, jedna wiara i jeden chrzest.