Zachęcamy do ofiarowania modlitwy w intencji nienarodzonych dzieci. Każdy w wybranym przez siebie dniu może przystąpić do wspólnoty Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

W sposób uroczysty tego aktu można dokonać 25 marca, czyli w Zwiastowanie Pańskie: wtedy Jezus zamieszkał w łonie Maryi, dokonał się cud poczęcia.

Należy w tym celu wypełnić specjalną deklarację, na której wydrukowana jest formuła przyrzeczenia. Można ją wypowiedzieć w domu lub w kościele przed obrazem/krzyżem. Oznaczoną część natomiast trzeba odciąć i przynieść do zakrystii lub kancelarii.

Od chwili przyrzeczenia codziennie przez 9 miesięcy modlimy się za dziecko, którego imię jest znane tylko Bogu. Ta modlitwa trwa więc przez cały okres, w którym rozwija się ono pod sercem matki. Dla zapamiętania dobrze jest zapisać datę jej rozpoczęcia i zakończenia.

Jakie warunki należy spełnić?

  • Każdego dnia odmówić w intencji dziecka i jego rodziców specjalną modlitwę, która brzmi następująco: „Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji nienarodzonych dzieci, które znajdują się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dzieci pozostawili przy życiu, które Ty sam im przeznaczyłeś. Amen”.
  • Rozważamy jedną, wybraną przez siebie tajemnicę różańca świętego: 1 raz Ojcze nasz, 10 razy Zdrowaś Maryjo i 1 raz Chwała Ojcu.
  • Można dodatkowo podjąć jakieś wyrzeczenie (dobrowolnie).

WIĘCEJ INFORMACJI