1. Chrzest w naszej Parafii jest udzielany w drugą niedzielę miesiąca, podczas Mszy Św. o 13:00. Istnieje możliwość udzielenia Chrztu św. również w innym terminie, jeśli jest uzasadniona przyczyna. W takiej sytuacji rodzina z kandydatem do Chrztu uczestniczy w Mszy św., a sam obrzęd udzielenia sakramentu następuje bezpośrednio po Eucharystii.

2. Dla wpisania chrztu świętego w księgach, należy przynieść do kancelarii:

  • akt urodzenia dziecka,
  • skrócony akt małżeństwa,
  • zgodę od Księdza Proboszcza na chrzest dziecka poza parafią zamieszkania (dotyczy osób, które nie są naszymi parafianami),
  • zaświadczenie od Księdza Proboszcza parafii zamieszkania, iż dana osoba może pełnić funkcję ojca chrzestnego/matki chrzestnej.
  • Z WYŻEJ WYMIENIONYMI DOKUMENTAMI NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ DO KANCELARII PARAFIALNEJ NIE PÓŹNIEJ NIŻ DWA TYGODNIE PRZED PLANOWANYM TERMINEM CHRZTU (zaświadczenia rodziców chrzestnych z ważnych przyczyn można dostarczyć w późniejszym terminie, jednak nie później niż 15 minut przed Mszą świętą, w czasie której lub po której udzielany jest Chrzest św.)

3.. Rodzice dziecka przedstawiają kapłanowi kandydatów na chrzestnego/chrzestną – ich dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania. Chrzestnym, chrzestną może zostać osoba, która:

  • jest wyznaczona przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
  • ukończyła 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
  • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
  • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
  • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest (Kan. 874).

­4. Rodzice, chrzestni, rodzina powinni aktywnie uczestniczyć w celebracji chrztu św., poprzez przyjęcie Komunii świętej. Istnieje możliwość skorzystania z posługi konfesjonału: codziennie przed Mszą św. w tygodniu oraz podczas Mszy św. w niedzielę.

5 Nauka dla rodziców i chrzestnych odbywa się w sobotę poprzedzającą drugą niedzielę miesiąca, o godz. 19.00, w salce na plebanii.

6. Do obrzędu polania wodą święconą podchodzą rodzice trzymając dziecko na swych ramionach; później na wezwanie kapłana matka chrzestna zakłada dziecku biała szatę (znak czystości i łaski), ojciec chrzestny świecę chrzcielną zapala od paschału (znak otrzymanej od Boga wiary).