1. Około 5 miesięcy przed zaplanowaną datą ślubu nupturienci zgłaszają się do kancelarii (w godzinach urzędowania, najlepiej na samym początku) dla spisania protokołu przedślubnego z następującymi dokumentami:

  • świadectwem chrztu i wpisem bierzmowania pobranym z parafii, w której nupturienci byli ochrzczeni;
  • aktualnym dowodem osobistym;
  • indeksem katechetycznym lub świadectwami ukończenia katechezy w szkole ponadpodstawowej;
  • zaświadczeniem o ukończonym kursie przedmałżeńskim wraz ze spotkaniami w poradni rodzinnej;
  • trzema egzemplarzami z Urzędu Stanu Cywilnego.

2. Po spisaniu protokołu nupturienci zanoszą prośbę o wygłoszenie zapowiedzi do parafii miejsca zamieszkania. Kiedy otrzymają stosowne potwierdzenie, z powrotem przynoszą je do naszej Parafii.

3. Nupturienci powinni skorzystać z dwóch spowiedzi, obojętnie w jakim kościele: pierwsza w tygodniu, w którym spisuje się protokół przedmałżeński (jest to spowiedź z całego życia, rachunek sumienia można znaleźć w Internecie), a druga kilka dni przed ślubem (ta spowiedź obejmuje okres od ostatniej spowiedzi). Kartki podpisane przez spowiednika nupturienci oddają księdzu przed Mszą św. ślubną. Istnieje możliwość skorzystania z posługi konfesjonału w naszej parafii: codziennie przed Mszą św. w tygodniu oraz podczas Mszy św. w niedzielę.

4. Kilka dni przed ślubem nupturienci przychodzą do kancelarii (w godzinach urzędowania), aby omówić ceremonię ślubu. Wtedy też podają dokładne dane świadków: imię (imiona – należy podać drugie imię, jeśli jest ono w dowodzie osobistym), nazwisko, adres zamieszkania.

5. Świadków do ślubu, rodziców, rodzinę należy zachęcić do skorzystania wcześniej z sakramentu pokuty i pojednania, tak by na ceremonii zaślubin mogli przyjąć Komunię świętą.

6. Osoby, które w celach zarobkowych będą wykonywać zdjęcia i film na ślubie, muszą dostarczyć zaświadczenie o ukończonym kursie specjalistycznym (akredytacja).

7. Przed wyjściem z domu w dniu ślubu nupturienci osobno, a później razem proszą rodziców o błogosławieństwo.

8. Ok. 15 minut przed ślubem nupturienci (z kartką od spowiedzi), świadkowie (z dowodem osobistym), fotografowie (z akredytacją) zgłaszają się do zakrystii w celu spisania pozostałych dokumentów.

9. Obrączki (po ustaleniu z księdzem) mogą podawać dzieci.

10. Podczas ślubu wykonuje się tylko pieśni religijne (na wejście, podczas Mszy św. i na zakończenie). Zakazane jest wykonywanie utworów świeckich. Istnieje możliwość, aby na ślubie grał zespół muzyczny, schola, indywidualne osoby – szczegółowe informacje należy omówić z organistą.

11. Po stronie nupturientów leży zamówienie posługi organisty, kościelnego, ministrantów oraz złożenie im ofiary.

12. Tradycyjnie można złożyć ofiarę w kancelarii parafialnej osobom, które wydają zaświadczenia (świadectwo chrztu, zapowiedzi, spisanie protokołu). Złożenie ofiary księdzu za sprawowanie Mszy św. w intencji nowych małżonków i wygłoszenie kazania jest dobrowolne.

13. Młodzi składają  przysięgę patrząc sobie w oczy i powtarzając za kapłanem jej słowa  do mikrofonu. Po poświęceniu obrączek, nakładają je sobie nawzajem. Najpierw robi to mężczyzna, później kobieta.

14. Podczas Mszy św. nupturienci przyjmą Komunię świętą pod dwiema postaciami.