Przygotowanie do bierzmowania w Parafii św. Wojciecha w Krakowie 2023/2024

Kwestie organizacyjne (aktualizacja 10 lutego 2023):

1. Proszę pilnować pierwszych piątków. Spowiedź może być nawet kilka dni wcześniej. Ważne jest, by w I piątek być w stanie łaski uświęcającej i przyjąć Komunię św.

2. Przypominam o modlitwie codziennej i niedzielnych Mszach św.

3, W Wielkim Poście obowiązkowe są 4 Drogi Krzyżowe, a w maju – 6 nabożeństw majowych.

4. Udział w spotkaniach w wyznaczonych terminach jest obowiązkowy. Ewentualne nieobecności proszę usprawiedliwiać u ks. Dariusza.

5. Do końca stycznia należało uzupełnić dokumenty:

 • osoby spoza naszej parafii (kl. 7 i 8) dostarczają zgodę z parafii miejsca zamieszkania na przygotowanie do bierzmowania w parafii św. Wojciecha;
 • osoby ochrzczone poza naszą parafią (kl. 7 i 8) przynoszą metrykę chrztu świętego;
 • wszyscy przynoszą zgodę na udział w spotkaniach i wyjścia (do pobrania poniżej).

6. Planowany jest wyjazd formacyjny do Ośrodka Rekolekcyjnego na Śnieżnicy od 27 do 28 kwietnia 2024. Kandydaci otrzymają zgody na spotkaniu 4 II. Koszt 250 zł. Wyjazd jest organizowany w ramach przygotowania do bierzmowania, dlatego jest obowiązkowy dla wszystkich kandydatów. Proszę, aby zgłosiły się osoby, które nie mogą pojechać (podają one powód) lub z różnych przyczyn nie mają możliwości zapłacenia pełnej kwoty. W takich przypadkach będziemy organizować dofinasowanie.

Zgoda na wyjazd do pobrania tutaj: Śnieżnica 2024

Należy ją przynieść do 5 III. 

7. Data bierzmowania – piątek 14 czerwca (bp Damian Muskus)

 

Zgoda na udział w spotkaniach/wyjściach do pobrania:

Zgoda

Klasy 7 i 8 (indeks):
 • niedzielne Msze święte
 • pierwsze piątki miesiąca (spowiedź i Msza święta)
 • 6 różańców (październik)
 • 6 rorat (Adwent)
 • 4 Drogi Krzyżowe (Wielki Post)
 • 6 nabożeństw majowych
Spotkania dla klas 7 i 8 w salce:
 • 16 X
 • 20 XI
 • 18 XII
 • 8 I
 • 4 III
Wyjścia dla klas 7 i 8:
 • 2 X – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
 • 6 XI – Okno Życie i Siostry Nazaretanki
 • 11 XII – Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie
 • 22 I – Wyższe Seminarium Duchowne
 • 5 II – Dominikanie (zbiórka o 17.30)
 • 8 IV
 • 27-28 IV – Śnieżnica (wyjazd)
 • 20 V