Przygotowanie do bierzmowania w Parafii św. Wojciecha w Krakowie

Klasy 6, 7 i 8 (indeks):
  • niedzielne Msze święte
  • pierwsze piątki miesiąca (spowiedź i Msza święta)
  • 5 różańców (październik)
  • 5 rorat (Adwent)
  • 3 Drogi Krzyżowe (Wielki Post)
Klasa 6-7 dodatkowo:
  • 5 nabożeństw majowych (maj)
Spotkania dla klas 8:
Salka:   Wyjście:
3 X 24 X
7 XI 21 XI
5 XII
9 I
20 II
6 III 20 III
17 IV

Uwaga! Na spotkania przychodzimy na 18.30. Zbiórka przy kościele parafialnym.

Spotkania dla klas 6 i 7:
  • 3 X
  • 7 XI
  • 6 III
  • 17 IV

Osoba mieszkające poza parafią św. Wojciecha w Krakowie-Bronowicach przedstawiają zgodę swojego Księdza Proboszcza na przygotowanie do bierzmowania do KOŃCA LISTOPADA 2022 roku.

Osoby chrzczone poza parafią św. Wojciecha w Krakowie-Bronowicach dostarczają metrykę chrztu świętego do KOŃCA LISTOPADA 2022 roku.