Historia

Chór powstał w 1981 r., w istniejącym wówczas Ośrodku Duszpasterskim św. Wojciecha przy ul. Bronowickiej 78 (w pomieszczeniach byłej piekarni).

Współzałożycielką była siostra Zmartwychwstanka – Maria Władysława Doskocz, organistka, która prowadziła chór do 1998 r., kiedy to odeszła na emeryturę.

Od marca 1998 r. do czerwca 2008 r. dyrygentką chóru i stworzonej przez siebie Scholi Dziecięcej: „Wojciechowe Nutki” była – także siostra Zmartwychwstanka – Magdalena Bilska, kolejna organistka parafii. Po objęciu chóru Siostra zmieniła jego skład, przeprowadzając konieczną selekcję w celu podniesienia poziomu muzycznego.

Po przeniesieniu Siostry Magdaleny do Koniecpola, od września 2008 r. chórem opiekowała się Siostra Zmartwychwstanka Terezja Bałdyga, kolejna organistka naszej parafii. W tym czasie chórowi pomagali doraźnie: p. Marta Stós, p. Ziemowit Pawlisz i p. Jan Migała.

Kiedy w 2010 r. Siostrę Terezję przeniesiono do Kęt, pracę z chórem podjęły studentki Akademii Muzycznej w Krakowie: Małgorzata Kosylak a następnie Ilona Szczepańska, która prowadziła chór w latach 2011 -2016, już jako dyrygent licencjonowany. Ilona odeszła do Capelli Cracoviensis, gdzie jest zawodowa śpiewaczką. Po niej Chór przejęła Magdalena Czarnota, studentka Akademii Muzycznej w Krakowie. Pod Jej dyrekcją chór pracuje, obecnie, w 20 – osobowym składzie.

Skład chóru przez te wszystkie lata ulegał i ulega zmianie. Wielu Członków Zespołu odeszło, kilku w naturalny sposób – do Pana. Przez długi czas mieliśmy wysoką „średnią wiekową”, ponieważ „nabór” spośród naszych Parafian jest trudny. Wśród nas jest około 30% Członków spoza Parafii (w tym byłych Parafian, kilku z „pierwszej listy”). Przybyło kilka urodziwych i muzykalnych Pań. Z Panami jest nadal ekstremalnie trudno. Obecnie, „średnia wiekowa” znacznie się obniżyła, co bardzo cieszy. Oby tak dalej!

Działalność. Chór w pełni włącza się w życie parafii, uczestnicząc w Liturgii Mszy świętych oraz w uroczystościach religijnych i kulturalnych. Jest to działalność „statutowa”. Zacznijmy od udziału w stałych, uroczystościach Roku Liturgicznego. Są to zawsze: Święta Wielkanocne, Dzień Patrona Kościoła – św. Wojciecha, Święto Bożego Ciała i Pasterka. Ważnym dla chórzystów dniem jest 22 listopada – św. Cecylii – patronki muzyki i śpiewu. Chór ubogaca także wszelkie uroczyste Msze św., nie tylko związane ze świętami kościelnymi, ale także z bierzmowaniem, pożegnaniem odchodzących z parafii księży czy powitaniem nowych duszpasterzy. Zawsze pamiętamy o imieninach i jubileuszach pracujących w parafii księży
i sióstr zakonnych.

Stałą pozycję w programie chóru stanowią coroczne koncerty kolędowe. Co roku chór włącza się też w uroczyste obchody Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę w naszej parafii.

Poza wymienionymi wyżej, uroczystościami, zakres i charakter działalności chóru zmieniał się w zależności od potrzeb parafii i preferencji osób prowadzących. W pierwszym okresie istnienia chóru jego członkowie zajmowali się np. urządzaniem szopki, Grobu Pańskiego czy ołtarzy na Boże Ciało. Chórzyści, ujawniali także talenty aktorskie, wystawiając pod kierunkiem siostry Władysławy Doskocz i p. Tadeusza Szybowskiego (aktora Teatru im. J. Słowackiego) kostiumowe sztuki lub miniatury teatralne.

Lata 90. były czasem wielkiej integracji parafian przy budowie kościoła, czasem entuzjazmu, licznych inicjatyw i ciężkiej pracy. W tym okresie chórzyści chętni organizowali lub brali udział w różnorodnych akcjach na rzecz budowy, jak: familiady, konkursy, loterie.

Chór kilkakrotnie organizował lub współorganizował bale karnawałowe dla dorosłych parafian, a w 1997 r. poprowadził bal integracyjny dzieci i młodzieży z naszej parafii.

Po roku 2000, chór coraz częściej występował poza Parafią. Uczestniczył, między innymi, w Małopolskim Przeglądzie Pieśni Patriotycznej (na Szklanych Domach w Nowej Hucie), Małopolskim Konkursie Chórów w Niepołomicach, Zakopiańskim Konkursie Kolęd, Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Pieśni Pokutnej i Pasyjnej Metropolii Górnośląskiej, w Żorach, Ogólnopolskim Przeglądzie Pieśni Sakralnej „Vox Domini” w Prusicach. Wielu Członków naszego zespołu zasilało Chór Społeczny Capelli Cracoviensis w ramach Opera RARA (Dido and Eneasz) Theatrum Musicum (Cosi Fan Tutte), a także w Pasji wg Św. Mateusza, J.S. Bacha, wystawionej w ramach Festiwalu Muzyki Paschalnej „Musica Poetica 2017” w Katedrze w Tarnowie. Ponadto występowaliśmy obok innych Chórów Parafialnych Metropolii Krakowskiej, w lokalnych przeglądach; w Krzeszowicach, Filipowicach i innych parafiach (np. Parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza w Krakowie, z zaprzyjaźnionym chórem „Pastores”). Występowaliśmy także w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach (w ramach Mszy Telewizyjnej).

Czas mija szybko, a my wraz z nim”. Cieszymy się, widząc, że zrobiliśmy niemało i to nie tylko dla siebie, ale i dla innych. Mamy nadzieję, że bez względu na okoliczności zawsze będzie słychać śpiew w naszym pięknym kościele, bo jak powiedział Święty Jan Paweł II: „Modlić się można i trzeba na różne sposoby, tak jak obficie pouczyła nas o tym Biblia. Święty Augustyn powiedział, że kto śpiewa, dwukrotnie się modli. To znaczy, że śpiewając bardziej łączy się z Bogiem, niż tylko odmawiając modlitwę. I to ma chyba swój odpowiednik pomiędzy ludźmi. Piosenka, śpiew łączy ludzi. Rozmowa łączy, wymiana myśli łączy, ale śpiew jeszcze bardziej łączy i zespala. Kiedy ludzie zaczynają śpiewać, powstaje w nich coś nowego. Ja to wiele razy w życiu przeżyłem z młodymi ludźmi, nie tylko w kościele. Tę właśnie wspólnotę, która się rodzi z modlitwy i która się rodzi ze śpiewu.

Nasz Chór jest „otwarty” dla wszystkich umiejących i lubiących śpiewać. Próby obywają się na plebani kościoła, w tzw. „Auli Podziemnej” (wejście od garaży).

W tym sezonie próby w poniedziałki o 19.00.

Ewentualny kontakt w tej sprawie jest możliwy telefonicznie: 571 373 058 (Viktorija)

Zapraszamy!

Opracowanie: Wiesław Pieniążek. Wykorzystano fragmenty poprzedniej, internetowej prezentacji Chóru opracowanej przez Annę Siess.