1. Dla wpisania pogrzebu w księgach, należy przynieść do kancelarii:

  • akt zgonu,
  • datę i godzinę oraz miejsce pochówku ustalone przez ZCK,
  • zaświadczenie o przyjętych przez zmarłego sakramentach (jeśli rodzina takie posiada),
  • zgodę od księdza Proboszcza na pogrzeb poza parafią zamieszkania (dotyczy osób, które nie są naszymi parafianami).

2. Rodzina zmarłego we własnym zakresie zamawia na pogrzeb posługę organisty.

3. Rodzina powinna aktywnie uczestniczyć w pogrzebie, np. poprzez przyjęcie Komunii świętej. Istnieje możliwość skorzystania z posługi konfesjonału: codziennie przed Mszą św. w tygodniu oraz podczas Mszy św. w niedzielę.

4. Ok. 15 minut przed pogrzebem można złożyć w zakrystii ofiary na Msze św., które będą odprawiane po pogrzebie. Na pogrzebie zostaną odczytane osoby, które złożyły ofiary na Msze św. Rodzina proszona jest o skontaktowanie się z ks. Dariuszem, by  otrzymać rozpiskę terminów Eucharystii, które będą sprawowane za zmarłą osobę.

5. Na życzenie rodziny świeckie przemówienia, podziękowania, muzyka itp. wykonywane są po zakończeniu celebracji liturgicznej na miejscu pochówku.

6. Zachęcamy do modlitwy oraz zyskiwania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami dla zmarłej osoby, np. poprzez odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia w kościele, odmówienie we wspólnocie danej części różańca świętego.

7. Każdego roku w październiku można składać w naszej parafii na wypominki roczne i listopadowe.

8. Dobrym zwyczajem jest zamawianie Mszy św. w rocznicę urodzin, śmierci czy z okazji imienin. Jest to świadectwo pamięci o zmarłej osobie oraz ratunek dla jej duszy.