Służba liturgiczna skupia wokół Ołtarza nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., lektorów, kandydatów na lektorów, ministrantów i kandydatów na ministrantów.

Lektorzy i kandydaci na lektorów, oraz starsi ministranci (od klasy VI), mają swoje spotkania formacyjne w poniedziałki po Mszy św. wieczornej. 

Przed uroczystościami liturgicznymi, wszyscy lektorzy, kandydaci na lektorów i ministranci uczestniczą we wspólnych próbach asysty. Kandydaci na ministrantów uczestniczą w nich w sposób bierny.

Ministranci do klasy V włącznie mają swoje spotkania (zbiórki) w poniedziałki o 16.45. W czasie zbiórek poznają liturgię Kościoła oraz Jego historię, a także uczestniczą w ćwiczeniach funkcji liturgicznych.

Kandydatów na ministrantów zapraszamy w piątki o 16.30. 

Organizacja służenia do Mszy św.:
  • Kandydaci na ministrantów służą  na jednej dowolnie wybranej Mszy św. w tygodniu, i na Mszy św. niedzielnej, o godz. 10.30.
  • Ministranci, kandydaci na lektorów i lektorzy będący w gimnazjum służą na dwóch dowolnie wybranych Mszach św. w tygodniu i na jednej dowolnie wybranej Mszy św. w niedzielę.
  • Lektorzy chodzący do szkół średnich i studenci służą na jednej dowolnie wybranej mszy św. w tygodniu, i na jednej dowolnie wybranej mszy św. w niedzielę.