Służba liturgiczna skupia wokół Ołtarza nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., lektorów, kandydatów na lektorów, ministrantów i kandydatów na ministrantów.

Lektorzy i kandydaci na lektorów, oraz starsi ministranci (od klasy VI), mają swoje spotkania formacyjne, w grupach oazowych, w piątki o godz. 18.00 lub według ustaleń z animatorem prowadzącym daną grupę formacyjną.

Przed uroczystościami liturgicznymi, wszyscy lektorzy, kandydaci na lektorów i ministranci uczestniczą we wspólnych próbach asysty. Kandydaci na ministrantów uczestniczą w nich w sposób bierny.

Ministranci do klasy V włącznie i kandydaci na ministrantów mają swoje spotkania (zbiórki) w soboty o 9.30 (z wyjątkiem pierwszych sobót miesiąca). W czasie zbiórek poznają liturgię Kościoła, oraz Jego historię, oraz uczestniczą w licznych ćwiczeniach funkcji liturgicznych.

Wszystkie spotkania Służby Liturgicznej odbywają się w klubie parafialnym, salce oazowej lub zakrystii.

Organizacja służenia do Mszy św.:
  • Kandydaci na ministrantów służą  na jednej dowolnie wybranej Mszy św. w tygodniu, i na mszy św. niedzielnej, o godz. 10.30.
  • Ministranci, kandydaci na lektorów i lektorzy będący w gimnazjum służą na dwóch dowolnie wybranych Mszach św. w tygodniu i na jednej dowolnie wybranej Mszy św. w niedzielę.
  • Lektorzy chodzący do szkół średnich i studenci służą na jednej dowolnie wybranej mszy św. w tygodniu, i na jednej dowolnie wybranej mszy św. w niedzielę.