Sakramenty

CHRZEST:

 – Jest udzielany w drugą niedzielę miesiąca, podczas Mszy Św. o 13:00.
– Istnieje możliwość udzielenia Chrztu św. również w innym terminie, jeśli jest uzasadniona przyczyna. W takiej sytuacji rodzina z kandydatem do Chrztu uczestniczy w Mszy św. (patrz), a sam obrzęd udzielenia sakramentu następuje bezpośrednio po Eucharystii.
– Nauka dla rodziców i chrzestnych odbywa się w sobotę poprzedzającą drugą niedzielę miesiąca, o godz. 19.00, w salce na plebanii.

Dokumenty wymagane do udzielenia Chrztu św.:

  • akt urodzenia kandydata do Chrztu św.
  • zaświadczenia od chrzestnych (z parafii miejsca ich zamieszkania) stwierdzające, że są praktykującymi katolikami i mogą być dopuszczeni do godności rodzica chrzestnego.
  • jeżeli kandydat do Chrztu św. jest spoza naszej Parafii, to potrzebna jest zgoda z Kancelarii Parafialnej Parafii w której kandydat aktualnie mieszka.
  • Z WYŻEJ WYMIENIONYMI DOKUMENTAMI NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ DO KANCELARII PARAFIALNEJ NIE PÓŹNIEJ NIŻ DWA TYGODNIE PRZED PLANOWANYM TERMINEM CHRZTU. (Zaświadczenia rodziców chrzestnych, z ważnych przyczyn można dostarczyć w późniejszym terminie, jednak nie później niż 15 minut przed Mszą świętą w czasie której, lub po której udzielany jest Chrzest św.).

BIERZMOWANIE:

(patrz)

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA:

W trzecią niedzielę maja (chyba że nastąpi zmiana terminu z powodu ważnych wydarzeń we Wspólnocie Kościoła, które w danym roku przypadną akurat w tym dniu, co do tej pory zdarzało się niezmiernie rzadko).

Od września do maja, w jedną niedzielę miesiąca (w zależności od ustaleń z katechetą przygotowującym dzieci) o godz. 16.15 dzieci mają próbę liturgiczną w kościele, a rodzice katechezę z Ks. Proboszczem w kaplicy pod kościołem. Następnie o godz. 17.00 rodzice z dziećmi uczestniczą w Mszy św. sprawowanej w ich intencji.

SPOWIEDŹ:

15 minut przed każdą Mszą św. (patrz), w niedziele również podczas Mszy świętych, oraz w terminach podanych w ogłoszeniach duszpasterskich np. przed pierwszym piątkiem, w Adwencie, Wielkim Poście, w czasie rekolekcji (patrz).

ŚLUB: (patrz)