Miesiąc listopad to miesiąc szczególnej pamięci o zmarłych.

Jedną z form modlitwy w ich intencji są wypominki. Przez odczytywanie imion naszych bliskich, którzy odeszli już z tego świata, wyrażamy swoją wiarę w to, że są oni zapisani w Bożej Księdze Życia.

Św. Ambroży pisał: „O tych, których kochamy za życia, nie zapominajmy też po śmierci”. Wypominki są wyrazem pamięci, gdyż nawet jeśli w danym tygodniu nie ma możliwości pójścia na cmentarz, kapłan w naszym imieniu przedstawia Bogu konkretnych ludzi i modli się za nich.

Przez cały miesiąc listopad codziennie na adoracji o 17.30 będziemy odczytywać przed wystawionym Najświętszym Sakramentem wypominki listopadowe.

W ciągu roku będziemy to robić w niedzielę tradycyjnie przed Mszami świętymi o 12.00 i 18.00 oraz dodatkowo o 9.00.

W każdy drugi poniedziałek miesiąca w intencji zmarłych polecanych w wypominkach sprawujemy Eucharystię o 18.00.

 

Kartki na wypominki znajdują się w kościele na stoliku pod chórem. Prosimy o zaznaczenie, czy wypominki mają być listopadowe, czy roczne (tutaj należy dopisać godzinę Mszy, przed którą mają być czytane).

Nazwiska piszemy drukowanymi literami i w mianowniku np. Jan Kowalski, Janina, Marian Nowak itd.

Składamy serdeczne podziękowania za wszelkie ofiary składane podczas zamawiania wypominek.

 

Modlitwa za zmarłych

Niech Jezus Chrystus, dla nas ukrzyżowany, zmiłuje się nad wami, dusze bolejące; niech swoją Krwią zagasi pożerające was płomienie. Polecam was tej niepojętej miłości, która Syna Bożego sprowadziła z nieba na ziemię i wydała na okrutną śmierć. Niech się ulituje nad wami, jak okazał swe miłosierdzie dla wszystkich grzeszników, umierając na krzyżu. Jako zadośćuczynienie za wasze winy ofiaruję tę synowską miłość, jaką Jezus w swym Bóstwie kochał swego Przedwiecznego Ojca, a w Najświętszym Człowieczeństwie najmilszą swoją Matkę. Amen.