Krąg Biblijny

Celem spotkań biblijnych jest wspólne rozważanie i dzielenie się słowami Pisma świętego. Spotkania odbywają się raz na miesiąc w piątek o godz. 19.30, w klubie parafialnym na plebanii (wejście na plebanię od strony kościoła). Daty spotkań podawane będą w ogłoszeniach parafialnych.