Służba Liturgiczna

Służba liturgiczna skupia wokół Ołtarza nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., lektorów, kandydatów na lektorów, ministrantów i kandydatów na ministrantów.

Lektorzy i kandydaci na lektorów, oraz starsi ministranci (od klasy VI), mają swoje spotkania formacyjne, w grupach oazowych, w piątki o godz. 18.00, lub według ustaleń z animatorem prowadzącym daną grupę formacyjną.

Przed uroczystościami liturgicznymi, wszyscy lektorzy, kandydaci na lektorów i ministranci uczestniczą we wspólnych próbach asysty. Kandydaci na ministrantów uczestniczą w nich w sposób bierny.

Ministranci do klasy V włącznie i kandydaci na ministrantów mają swoje spotkania (zbiórki) w piątki o godz. 17.00 (z wyjątkiem pierwszych piątków miesiąca). W czasie zbiórek poznają liturgię Kościoła, oraz Jego historię, oraz uczestniczą w licznych ćwiczeniach funkcji liturgicznych.

Wszystkie spotkania Służby Liturgicznej odbywają się w klubie parafialnym, salce oazowej, lub zakrystii.

Organizacja służenia do Mszy św.:

– Kandydaci na ministrantów służą  na jednej dowolnie wybranej Mszy św. w tygodniu, i na mszy św. niedzielnej, o godz. 10.30.

– Ministranci, kandydaci na lektorów i lektorzy będący w gimnazjum służą na dwóch dowolnie wybranych Mszach św. w tygodniu i na jednej dowolnie wybranej Mszy św. w niedzielę.

– Lektorzy chodzący do szkół średnich i studenci służą na jednej dowolnie wybranej mszy św. w tygodniu, i na jednej dowolnie wybranej mszy św. w niedzielę.