W czwartek 20 kwietnia Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz udzielił w naszej parafii sakramentu bierzmowania. Przystąpiło do niego 40 uczniów.

Młodzi przygotowywali się do tej chwili przez prawie 3 lata. W ostatnim roku spotkali się m.in. z o. Łukaszem Buksą OFM i Panem Janem Budziaszkiem. Uczestniczyli też w wyjazdach: do Szpitala Psychiatrycznego, do Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” oraz w wyjściu do Domu Samotnej Matki. W ostatnich miesiącach każdy z nich napisał krótki referat o wybranym przez siebie świętym patronie. Od poniedziałku do środy kandydaci brali udział w Triduum, podczas którego modlili się na Eucharystiach i na Drodze Światła oraz otrzymali krzyże.

Dziękujemy młodzieży i rodzicom za dar ołtarza w postaci czterech białych stuł, które posłużą w czasie rozdawania Komunii świętej. Dziękujemy także za posprzątanie świątyni, dekorację, kwiaty oraz wszelkie przejawy życzliwości.

Z serca składamy podziękowanie za pomoc w przygotowaniu uroczystości Panu Kościelnemu Łukaszowi oraz Panu Organiście Adamowi. Pani Marii Knapik dziękujemy za wpis do parafialnej księgi pamiątkowej. Dziękujemy wreszcie katechetom: ks. Bartłomiejowi Romanowi, który jest wikariuszem parafii św. Jana Kantego na os. Widok oraz uczy w Szkole Mistrzostwa Sportowego (11 jego uczniów przystąpiło do bierzmowania), Pani Izabeli Karaś oraz Pani Małgorzacie Pietrusiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 93 za wszystkie godziny pracy z uczniami na lekcjach religii oraz za modlitwę w ich intencji.

Niech Duch Święty umacnia naszą parafialną wspólnotę swoimi darami i charyzmatami!