W sobotę 25 lutego Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski przewodniczył liturgii stacyjnej w naszej parafii. Tego dnia wierni gromadzą się w rzymskiej bazylice św. Augustyna. W homilii pojawiło się wiele odniesień właśnie do tej świątyni.

Znajduje się w niej piękny fresk Rafaela przedstawiający proroka Izajasza, który w swojej księdze zapowiadał narodziny Emmanuela oraz cierpienia sługi Jahwe. Są to proroctwa mesjańskie odnoszące się wprost do Jezusa Chrystusa.

Szczególną cześć oddaje się tam Matce Bożej, Matce Szczęśliwego Rozwiązania („Madonna del Parto”). Przed Jej zatroskane oblicze przybywają małżonkowie, którzy modlą się o dar potomstwa.

Można w niej również znaleźć obraz Caravaggia „Madonna dei Pellegrini”, na którym dwóch utrudzonych wędrowców zwraca się z błaganiem o wsparcie do Maryi, trzymającej na swym ramieniu Dziecię Jezus. Promieniuje od niej światło oznaczające nadzieję na szczęśliwe osiągnięcie przez nich celu.

Jest tam w końcu kaplica z relikwiami św. Moniki, matki św. Augustyna, która przez większość życia ze łzami modliła się o nawrócenie dla swojego syna. Kiedy umierała w Ostii, wypowiedziała następujące słowa, które później Augustyn zapisał w swoich „Wyznaniach”: „Jedno było tylko życzenie, dla którego chciałam trochę dłużej pozostać na tym świecie: aby przed śmiercią ujrzeć ciebie chrześcijaninem katolikiem. Obdarzył mnie Bóg ponad moje życzenie, bo widzę, jak wzgardziwszy szczęściem doczesnym stałeś się Jego sługą”. Przy doczesnych szczątkach tej cierpliwej i wytrwałej matki swoje modły wznoszą rodzice, których dzieci pogubiły się i odeszły od wiary w Boga oraz od Jego Kościoła.

Wszystkie wspomniane przez Księdza Arcybiskupa dzieła sztuki odnoszą się do Nowego Adama i Nowej Ewy, o których po raz pierwszy wzmiankuje Księga Rodzaju w tzw. Protoewangelii, czyli pierwszej dobrej nowinie (jest to czytanie z liturgii słowa I Niedzieli Wielkiego Postu): „Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę” (Rdz 3,15). Św. Paweł w liście do Rzymian tłumaczył z kolei, że „jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi” (Rz 5,19).

W czasie Eucharystii zbierano jałmużnę dla Sióstr Karmelitanek, a po jej zakończeniu była możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00. Niech czas tej modlitwy przyniesie błogosławione owoce.

Zdjęcia z uroczystości: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej