Od 10-11 stycznia (wtorek-środa) w naszym kościele są relikwie Carlo Acutisa – włoskiego błogosławionego, patrona młodzieży oraz internetu. Pasjonował się programowaniem i tworzył strony, które służyły mu do głoszenia orędzia Ewangelii.

W ostatnich latach życia zmagał się z białaczką, która ostatecznie doprowadziła do jego śmierci. Kiedy odchodził z tego świata, miał zaledwie 15 lat. Cechowało go jednak niezwykle dojrzałe podejście do wiary w Boga. Kochał Go ponad wszystko, czego dowodem była  codzienna obecność na Mszy świętej i jednoczenie się z Chrystusem w Komunii. W jednym z filmików, który sam nagrał, powiedział, że „im więcej otrzymujemy Eucharystii, tym bardziej będziemy podobni do Jezusa, abyśmy na tej ziemi mieli przedsmak nieba”.  Swój ból ofiarował za Papieża Benedykta XVI oraz za wspólnotę Kościoła powszechnego.

Bł. Carlo powtarzał też często: „Wszyscy rodzą się jako oryginały, ale wielu umiera jako fotokopie”. Niech obecność jego relikwii wśród nas sprawi, że do końca ocalimy w sobie obraz i podobieństwo Boże.

Modlitwa za wstawiennictwem bł. Carla Acutisa

Ojcze,
Ty, który dałeś nam żarliwe świadectwo młodego błogosławionego, Carla Acutisa, który z Eucharystii uczynił centrum swojego życia i siłę swojego codziennego zaangażowania, żeby inni pokochali Ciebie ponad wszystko, proszę za jego wstawiennictwem – umocnij moją wiarę, ożywiaj moją nadzieję, odnawiaj moje miłosierdzie, na obraz młodego Carla, który, wzrastając w tych cnotach, żyje teraz w Twojej bliskości.

Zechciej dać mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję… Ufam Tobie, Ojcze, i Twojemu umiłowanemu Synowi Jezusowi, Dziewicy Maryi, naszej najlepszej Matce, ufam w orędownictwo Twojego sługi Carla Acutisa.
Amen

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…