Młodzież z klasy 8 w dniu 20 lutego uczestniczyła w kolejnym spotkaniu w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania. Tym razem celem był Szpital Psychiatryczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.

Ksiądz Kapelan Jan Klimek przyjął nas w kościele rektoralnym p.w. MB Częstochowskiej, który został wybudowany w 1914 roku i znajduje się na rozległym terenie szpitala. Spotkanie podzielił na trzy części: najpierw opowiedział o objawach i sposobie diagnozowania choroby psychicznej u człowieka, następnie przedstawił, jak funkcjonuje szpital i na jakie oddziały jest podzielony, w końcu podzielił się świadectwem dotyczącym swojej posługi w placówce.

Młodzi ludzie otrzymali cenne wskazówki dotyczące „higieny” swojego zdrowia psychicznego: nie sięgać po środki psychoaktywne i uzależniające, wysypiać się oraz dobrze planować sobie dzień, tak by w czasie jego trwania pracować, a w nocy móc spokojnie odpocząć.

Najważniejsze jest to, że w miejscu, gdzie ludzie doświadczają takiej formy cierpienia, są obecni kapłani sprawujący Eucharystię, sakrament pokuty i pojednania, udzielający namaszczenia chorych, głoszący kazania, przynoszący Komunię świętą na oddziały. Dzięki temu pacjenci czują wsparcie ze strony Boga. Na zakończenie wspólnie dziękowaliśmy w modlitwie za ich służbę, a także za pracę lekarzy, pielęgniarek, opiekunów i terapeutów oraz prosiliśmy o siły dla nich. Oddaliśmy wreszcie miłosiernemu Panu zmarłych, którzy kiedykolwiek byli leczeni szpitalu.

Kolejne spotkanie dla młodzieży z klas 6, 7 i 8 będzie już 6 marca, a poprowadzi je p. Jan Budziaszek w salce pod plebanią.