Odpustem parafialnym w Uroczystość św. Wojciecha 24 kwietnia rozpoczynamy duszpasterskie przygotowania do jubileuszu 1030. rocznicy męczeństwa św. Wojciecha. Przez 4 lata będziemy rozważali następujące hasła i tematy:

2023-2024: „Ochrzczeni Duchem Świętym” (Dz 1,5): CHRZEST ŚWIĘTY

Przez ten sakrament przeszliśmy ze śmierci grzechu do życia łaski. Zmartwychwstaliśmy po raz pierwszy! „Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie” (Rz 6,11). Żyjemy dla Boga, który pociesza, który opatruje złamania, który podnosi, który ciągle jest blisko. Nie jest Kimś odległym, jakimś wytworem wyobraźni, ale jest namacalny!

2024-2025: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc” (Dz 1,8): BIERZMOWANIE

Czy my je przyjęliśmy, albo chcemy przyjąć z wiarą? Przecież wtedy otrzymaliśmy lub otrzymamy pełnię darów Ducha Świętego: tego samego, z natchnienia którego przemawiał sam Jezus. Wielu już sobie o tym sakramencie zapomniało. A przecież Duch Święty Ożywiciel potrafi stworzyć w nas serca nowe, kiedy zapchamy je brudem grzechu i zaśmiecimy nieczystością. Tylko On ma moc wskrzesić je z martwych.

2025-2026: „Podczas Mszy (…) święty mnich przyjął Komunię świętą” (Godzina Czytań): EUCHARYSTIA

Karmić się Komunią, by dostąpić zwycięstwa na wzór Chrystusa. To nasza duma, to nasz bilet, to nasza przepustka do raju. Zawsze, kiedy jesteśmy na Mszy świętej, przeżywamy Wielkanoc i spotykamy Zmartwychwstałego, który mówi: „Pokój wam”. Tak bardzo można się tutaj uspokoić. Tyle zmartwień i trosk pozostawić, by wrócić do domu, do rodziny przemienionym.

2026-2027: „[Wojciech] pokorne modły śle do Pana o swoje i prześladowców zbawienie” (Godzina Czytań): POKUTA I PRZEBACZENIE

Chodzi o ożywienie albo nawet wskrzeszenie relacji, które już dawno pogrzebaliśmy, którym nie dajemy już żadnej szansy. „Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj!” (Mt 5,23-24).

 

Hasłem przewodnim będą słowa z Godziny Czytań: „Cóż piękniejszego nad poświęcenie miłego życia najmilszemu Jezusowi?”

W każdy czwartek zapraszamy do modlitwy przez wstawiennictwo św. Wojciecha o godz. 17.30. Będziemy polecać naszą Parafię i Ojczyznę, a także osobiste sprawy i intencje.