Regulamin 

1. Organizatorem konkursu jest Parafia pw. św. Wojciecha w Krakowie.

2.Konkurs jest skierowany do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych z terenu naszej Parafii i odbywa się w trzech kategoriach:

– kategoria I – uczniowie przedszkola i „0”

– kategoria II – uczniowie klas I-IV

– kategoria III – uczniowie klas V-VIII

3. Zadaniem uczestników konkursu jest własnoręczne wykonanie przestrzennego różańca z wybranych przez siebie materiałów (koraliki, kasztany, żołędzie, orzechy, makaron, fasola, nasiona, … – mile widziane są inne pomysły). Różaniec musi posiadać odpowiednią liczbę paciorków – nie może ich być ani mniej, ani więcej. Im bardziej będzie on podobny do oryginału, tym wyższe uzyska oceny.

4. Cele konkursu:

– Poznanie modlitwy różańcowej i nabycie umiejętności odmawiania różańca,

– motywowanie do modlitwy na różańcu i udziału w nabożeństwach różańcowych,

– rozwijanie i promowanie kreatywności wśród dzieci i młodzieży,

– inspirowanie do własnej twórczości plastycznej.

5. Zasady konkursu:

– Uczestnik zgłasza jedną pracę plastyczną, której jest autorem,

– praca nawiązuje do tematyki konkursu,

– praca nie była wcześniej publikowana, ani nagradzana,

– praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką i musi być przestrzenna (nie będą oceniane rysunki, plakaty itp.),

– prace zostaną zwrócone po ich ocenieniu i mogą być nieodpłatnie publikowane przez organizatora.

6. Ocenie podlegać będzie pomysłowość w doborze materiałów, z jakich wykonany zostanie różaniec, estetyka pracy, zgodność z oryginałem.

7. Termin i miejsce składania prac: wykonaną pracę należy dostarczyć do zakrystii do 15 października br. Prosimy o dołączenie do niej kartki z następującymi danymi: imię i nazwisko ucznia, szkoła, klasa, telefon kontaktowy do rodziców.

8. Prace ocenione zostaną przez komisję konkursową powołaną przez organizatora.

9. Nagrodzone zostaną trzy najlepsze prace w każdej kategorii. Fundatorem nagród jest nasza Parafia.

10. Ogłoszenie wyników, prezentacja wyróżnionych prac oraz wręczenie nagród odbędzie się w niedzielę 22 października na Mszy św. o 10.30.