1. Przeżywamy rekolekcje wielkopostne – starajmy się tak planować czas, aby uczestniczyć w naukach i owocnie się modlić.

Dziś wspominamy mesjański wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Tylko z oczyszczonym sercem można w pełni przeżywać pamiątkę zbawczych tajemnic: męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, dlatego zachęcamy do przystąpienia do sakramentu pokuty. Spowiadać będziemy do Wielkiej Środy przed i podczas każdej Mszy św. (z wyjątkiem kazania).

Do środy prosimy załatwić wszystkie sprawy kancelaryjne.

Zachęcamy do udziału w Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Złożenie zobowiązania i modlitwy będą w Wielką Środę 27 III w czasie adoracji o 1730. Deklaracje można zabrać z zakrystii.

3. Zachęcamy do odpisu 1,5% podatku na Caritas. Nr KRS Caritasu jest na ulotkach w przedsionku kościoła.

TRIDUUM PASCHALNE – NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ZBAWCZE

WIELKI CZWARTEK – Dzień ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa.

Jutrznia o godz. 800.

O godz. 1000 w Centrum Jana Pawła II zostanie odprawiona Msza Święta Krzyżma świętego i rozpoczęcie Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego. Pod chórem są modlitewniki, które będą pomocą w przeżywaniu tego Kongresu: są w nim ciekawe teksty nt. Mszy św. i rachunku sumienia. Prosimy o zabranie do domu po 1 egemplarzu na rodzinę.

Msza Święta Wieczerzy Pańskiej, rozpoczynająca Święte Triduum Paschalne, o godz. 1900. Po niej przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji tzw. „Ciemnicy” i adoracja do północy. Tego dnia można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami za publiczne odśpiewanie hymnu „Sław języku Tajemnice”.

WIELKI PIĄTEK Dzień Zmiłowania Bożego.

Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 600.

Jutrznia (poranna modlitwa uwielbienia Kościoła) o godz. 800.

Droga krzyżowa o 1430.

Koronka i początek Nowenny przed świętem Bożego Miłosierdzia o 1500.

Liturgia Męki Pańskiej o godz. 1900. Po Komunii św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego, śpiew Gorzkich Żali i adoracja Najświętszego Sakramentu do północy.

W Wielki Piątek obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania mięsa i post ścisły bez możliwości dyspensy. Zachęcamy wiernych, aby tradycyjnie zachowali wstrzemięźliwość także w Wielką Sobotę aż do rozpoczęcia liturgii Wigilii Paschalnej.

Pobożnym udziałem w adoracji Krzyża można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Forma adoracji przez ucałowanie bądź przyklęknięcie lub głęboki skłon przed krzyżem. Będzie on wystawiony do uczczenia aż do Liturgii Paschalnej.

Ofiara na tradycyjne „Świętopietrze”.

WIELKA SOBOTA. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 600 do 1845.

Jutrznia o godz. 800.

Adoracja dzieci o godz. 900.

Błogosławieństwo pokarmów od godz. 1000 do 1400 co pół godziny. Przy dobrej pogodzie będzie poświęcenie na zewnątrz kościoła.
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i drugi dzień Nowenny o 15
00.

Możliwość spowiedzi dla tych, którzy przyjadą na Święta w ostatniej chwili: w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę rano od 600 do 730 i wieczorem w czasie adoracji.

WIGILIĘ PASCHALNĄstanowiącą apogeum Świętego Triduum Paschalnego – rozpoczniemy w Wielką Sobotę o godz. 1900. Na liturgię prosimy przyjść ze świecami, zabezpieczonymi profitkami przed rozlewaniem się wosku. Odnawiając obietnice chrztu świętego, podczas liturgii Wigilii Paschalnej, można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Procesja rezurekcyjna – po zakończeniu Mszy Świętej Wigilii Paschalnej.

Zachęcamy do zachowania zwyczajów związanych ze śniadaniem wielkanocnym w naszych rodzinach, takich jak: wspólna modlitwa, dzielenie się jajkiem i składanie życzeń.

W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO i w Poniedziałek Wielkanocny porządek Mszy Świętych jak w niedzielę.

Nieszpory, które kończą Triduum Paschalne, z Koronką do Miłosierdzia Bożego w Wielkanoc o godz. 1715.

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Jest specjalny nr Gościa Niedzielnego nt. Wielkiego Tygodnia

Do wieczności odszedł: śp. Wiesław Tumidalski – lat 96. Polećmy go Miłosierdziu Bożemu.

Pan Jezus prosi uczniów: „Czuwajcie i módlcie się ze Mną”. Starajmy się tak zaplanować Wielki Tydzień, aby – w krzątaninie przedświątecznej – mieć czas na modlitwę i adorację. Niech przez zaniedbanie nikt z nas nie będzie adresatem słów pełnych wyrzutu: Jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?