W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP poświęciliśmy cudowne medaliki dla dzieci klas trzecich przygotowujących się do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej.
O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
Miej w opiece dzieci rodziców oraz tych wszystkich, którzy pomagają im aby się do tych sakramentów dobrze przygotować.