Dziękujemy Bogu i ludziom za spotkania na Mszach świętych roratnich.

Szczególne podziękowania dla dzieci (wśród niż wyróżnić należy Agatkę, Piotra, Mikołaja – byli na wszystkich roratach), rodziców, dziadków i pozostałych uczestników. Niech św. Franciszek wstawia się za nami u Boga i wyprasza łaskę błogosławionych Świąt Narodzenia Pana Jezusa.